Przedsięwzięcia dofinansowane przez fundusz

Zachodniopomorskie przedsięwzięcia dofinansowane przez fundusz

O kilku dofinansowanych w ostatnim czasie inwestycjach proekologicznych poinformował na swojej stronie internetowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). Przedsięwzięcia dofinansowane przez fundusz obejmują m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, zakup samochodu elektrycznego, a także budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcia dofinansowane przez fundusz – fotowoltaika na dachach sklepów

Na dachach sklepów wielkopowierzchniowych przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim i ul. Kołobrzeskiej w Dygowie zostały zamontowane panele fotowoltaiczne (PV). Jak podaje WFOŚiGW, dzięki nim rocznie do atmosfery nie trafi 60 ton dwutlenku węgla. Tę proekologiczną inwestycję – pożyczką w wysokości ponad 320 tys. zł – wsparł właśnie zachodniopomorski fundusz. Moc instalacji w Ustroniu Morskim to 49,83 kW. Składa się ona ze 151 modułów o mocy 330 Wp każdy. Rocznie będą produkować 42,356 MWh zielonej energii. Z kolei instalacja PV w Dygowie to 123 moduły – każdy o mocy 405 Wp. Roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł jest zaplanowana na poziomie ponad 42,3 MWh.

Przedsięwzięcia dofinansowane przez fundusz – „elektryk” dla ZCO

Pojazd elektryczny i stację ładowania przy wsparciu WFOŚiGW zakupiło Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO). Jak wskazuje fundusz, dzięki inwestycji do atmosfery nie trafi ponad 800 kg CO2 rocznie.

Bezemisyjny pojazd na co dzień służy m.in. do przewozu materiałów medycznych do badań do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, dokumentów czy zakupów na potrzeby szpitala. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 845 kg w skali roku. Koszt zakupu samochodu i stacji ładowania to ponad 213 tys. zł, z czego 102,5 tys. zł to dotacja przyznana na ten cel przez WFOŚiGW.

Przy okazji fundusz przypomina, że jest to kolejna proekologiczna inwestycja, zrealizowana przez ZCO, które dzięki otrzymanemu z WFOŚiGW wsparciu przeprowadziło m.in. kompleksową termomodernizację budynków oddziałów i montaż paneli fotowoltaicznych, a także modernizację szpitalnego systemu grzewczego i wyposażenie kotłowni w nowoczesne źródła ciepła.

Wodociągi i kanalizacja z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz dofinansował także budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 10 km, która powstanie przy okazji przebudowy ul. 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór (inwestycja potrwać ma do końca 2022 r.).

Jak zaznacza WFOŚiGW, nowy rurociąg wraz z przyłączami będzie miał łącznie niemal 2,7 km długości. Drugim zadaniem jest natomiast budowa kanalizacji sanitarnej. Powstanie ona w ul. 1 Maja oraz Mostowej. Powstanie tam kolektor podciśnieniowy o długości niemal 4,5 km i tłoczny, którego długość sięgnie niespełna 3 km. Do nowej sieci będzie mogło zostać przyłączonych 77 posesji, a efektem ekologicznym będzie ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu.

Koszt zadania to prawie 29 mln zł, z czego ponad 6 mln zł to pożyczka ze środków WFOŚiGW. Beneficjentem wsparcia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Przy okazji warto wspomnieć, że WFOŚiGW w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Fundusz wskazuje, że podobnie jak roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wnioski można składać w biurach WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z rejonizacją podaną w Regulaminie naboru wniosków) do 31. lipca br. lub do wyczerpania środków. Wypłata środków powinna nastąpić nie później niż do 15. grudnia br. – dodaje fundusz.

Na podstawie wfos.szczecin.pl, wfos.szczecin.pl, wfos.szczecin.pl i wfos.szczecin.pl

fot. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama