Wsparcie termomodernizacji

Wsparcie termomodernizacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało, że od 11 lutego br. w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Przepisy te mają pozwolić m.in. na uruchomienie pilotażowego programu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Budżet programu do 2024 r. wyniesie ok. 1,2 mld zł.

Walka o czystsze powietrze wymaga czasu, ogromu zadań do wykonania i czasu. Dziś jednak możemy już śmiało powiedzieć, że mamy konkretne osiągnięcia na tym polu. Zdefiniowaliśmy źródła fatalnej jakości powietrza i wprowadziliśmy standardy jakościowe dla kotłów. Uszczelniamy rynek obrotu kotłami. Wśród rządowych działań jest też nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która dziś weszła w życie. Dzięki niej możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób – komentuje Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Dla kogo i na co wsparcie?

W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 r. i w 2018 r. na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jednak jak zaznacza MPiT, wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy, które borykają się z problemem smogu. Chodzi o zanieczyszczenia powietrza powodowane emisją z przestarzałych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, szczegóły planów naprawczych zostaną ustalone wspólnie z władzami miasta przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza.

Dofinansowaniem zostaną objęte wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% – podkreśla MPiT.

Pilotażowy program będzie realizowany w ramach ścisłej współpracy rządu i samorządów. Zadaniem gminy, występujących w roli inwestorów, będzie identyfikacja gospodarstw domowych, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego. Następnie samorządy będą musiały zaplanować i przygotować działania inwestycyjne oraz oszacować ich koszt. Z kolei minister właściwy ds. gospodarki, na podstawie wniosku o współfinansowanie złożonego przez gminę, podejmie decyzję o udzieleniu pomocy. Po pozytywnej ocenie wniosku, gmina oraz resort będą mogły podpisać porozumienie, w którym określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. Porozumienie stanowić będzie podstawę do udzielenia dofinansowania i wypłaty dotacji bezpośrednio do gmin.

Wsparcie termomodernizacji dla najuboższych – jak wyglądają finanse?

Według informacji MPiT, budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest szacowany na ok. 1,2 mld zł. jednak część planowanych kosztów inwestycji poniosą gminy. Podział w pokryciu kosztów uzależniony jest od wielkości miejscowości. W przypadku tych liczących do 100 tys. mieszkańców wkład strony samorządowej powinien wynieść 30% kosztów. Z kolei przy większych miejscowościach udział gmin powinien wynieść powyżej 30% kosztów. Pozostała część inwestycji (tj. do 70% kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa. Na te środki składać się będzie m.in. część wpływów z tzw. opłaty recyklingowej. Środki te zostaną przekazane gminom za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów to nie tylko ważny krok w kierunku walki ze smogiem = podkreśla MPiT. Według resortu, to również istotne dziąłanie na rzecz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Problem ten dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Zdecydowana większość z nich, bo aż 75% osób, mieszka w domach jednorodzinnych. Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski stoi przed dylematem czy np. ogrzać mieszkanie czy ograniczyć inne dobra – wskazuje ministerstwo.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, to – jak zaznacza MPiT – istotny element rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama