Wsparcie poinwestycyjne

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego inwestycje, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Działania „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Środki pochodzą przede wszystkim z oszczędności przy realizacji przedsięwzięć, dla których wcześniej podpisano umowy o dofinansowanie.
 
Jednym z beneficjentów wsparcia jest Miasto Częstochowa. Dotację przyznano na zadanie pn. „Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie”. Inwestycja pochłonie 2,2 mln zł, w tym 1,8 mln zł stanowi unijne dofinansowania (85% wartości projektu).
 
gimnazjum nr 16
 
Inwestycje w obu szkołach są już zrealizowane. W ramach prac m.in. ocieplono ściany budynków, wykonano tynki systemowe, zamontowano nowe parapety, rury spustowe, rynny, instalację odgromową; docieplono stropodach, wyremontowano pokrycia dachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, wykonano instalację ciepłej wody użytkowej oraz wyremontowano kotłownie. W Gimnazjum nr 16 dodatkowo odnowiono schody zewnętrzne i daszki oraz ułożono opaski z płytek chodnikowych dookoła budynku.
 
Na podstawie: www.czestochowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu