proekologiczne działania

Wsparcie na proekologiczne działania

Realizacja programów edukacyjnych, ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zakup uli i pszczelich rodzin, a także usuwanie groźnej dla zdrowia rośliny. Nabory wniosków o dofinansowanie tego typu działań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) rozpoczął 7 stycznia br.

Na projekty z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół i likwidacji barszczu Sosnowskiego w 2019 r. WFOŚiGW przeznaczy niemal 4,5 mln zł.

Nabór w ramach konkursu: Odbudowa populacji pszczół potrwa do połowy marca. Dłużej – do końca lipca – można składać wnioski w konkursach dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i usuwania barszczu Sosnowskiego. Jak zaznacza WFOŚiGW, nabory mogą jednak zakończyć się wcześniej, jeśli zostanie wyczerpana przeznaczona na nie pula środków. Ta uwaga jest tym ważniejsza, że w poprzednich latach konkursy w tych dziedzinach cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Edukacja ekologiczna – na najwyższym poziomie

3 mln zł WFOŚiGW przekaże na działania ekoedukacyjne. Środki zostaną przeznaczone m in. na programy edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty czy konkursy wiedzy ekologicznej, ale także na budowę i doposażenie sal edukacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy i ich jednostki, stowarzyszenia i fundacje, a także inne podmioty, jeśli przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na działania w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i przyrody.

Przy okazji WFOŚiGW w Szczecinie wylicza, że przez 25 lat swej działalności przeznaczył na edukację ekologiczną ponad 76 mln zł, wspierając działalność ośrodków edukacyjnych w Zalesiu, Manowie, Barzkowicach, Sarbinowie, Międzyzdrojach i Szczecinku. Z tych środków wsparto także budowę ścieżek edukacyjnych m.in. wokół jeziora Głębokiego w Szczecinie, na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinie czy w Bornem Sulinowie. Dofinansowanie pozwoliło także na organizację Ekostref – miejsc edukacji ekologicznej – podczas największych wydarzeń odbywających się w regionie.

Wsparcie dla działań z obszaru ochrony przyrody

Czynną ochronę gatunków, ochronę w ramach obszarów Natura 2000, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – m.in. takie działania można będzie zrealizować dzięki wsparciu w ramach konkursu: Ochrona przyrody. Wojewódzki Fundusz zarezerwował na ten cel 0,5 mln zł, a o wsparcie mogą starać się te same grupy beneficjentów, co w przypadku edukacji ekologicznej.

Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie przekazywał środki m.in. na ochronę zachodniopomorskich rysi i żubrów w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie niedaleko Mirosławca. Dofinansowaniem była objęta także hodowla rezerwatowa konika polskiego w Nadleśnictwie Kliniska. Przy wsparciu WFOŚiGW możliwe było także oznakowanie ponad 20 miejsc cennych przyrodniczo oraz działania ochronne na terenie rezerwatu Świdwie. Ochrona przyrody to także rewitalizacja zabytkowych parków – w tym np. terenu przy pałacu w Nosowie czy Wzgórza Rolanda w Łobzie. Łącznie w latach 1993-2018 zachodniopomorski fundusz przeznaczył na tego typu działania ponad 75 mln zł.

Usunąć barszcz Sosnowskiego

Na usuwanie inwazyjnego i groźnego dla zdrowia ludzi barszczu Sosnowskiego WFOŚiGW przekaże w tym roku 450 tys. zł. Dzięki takiemu wsparciu jednostki samorządowe i przedsiębiorcy będą mogli usunąć roślinę mechanicznie (np. poprzez koszenie i ścinanie), termicznie (przez wstrzykiwanie w korzenie barszczu gorącej wody) czy chemicznie (za pomocą oprysków).

proekologiczne działania

Na usuwanie barszczu Sosnowskiego WFOŚiGW w Szczecinie przekaże w 2019 r. 450 tys. zł. (fot. WFOŚiGW)

 

Program usuwania barszczu Sosnowskiego jest dofinansowywany przez WFOŚiGW od 5 lat i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w 2018 r. ze wsparcia skorzystało 18 zachodniopomorskich gmin, a groźna roślina została usunięta z terenu, którego powierzchnia odpowiada niemal 350 boiskom piłkarskim.

Odbudować populację pszczół

Wśród dofinansowanych projektów przewidziano także miejsce na działania związane z ochroną pszczół. W ramach programu można sfinansować zakup rodzin pszczelich oraz uli dla właścicieli pasiek. Dofinansowanie obejmie również działania związane z podnoszeniem poziomu wiedzy mieszkańców na temat odbudowy populacji pszczół. Wsparcie na ten cel w 2019 r. wyniesie łącznie 0,5 mln zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. związki i stowarzyszenia pszczelarzy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, jednostki Lasów Państwowych czy Parków Narodowych.

Wśród projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznej – pilotażowej edycji programu pn. „Odbudowa populacji pszczół” znalazła się inicjatywa Nadleśnictwa Drawsko. Leśnicy na terenie nadleśnictwa rozwiesili 34 barcie. Dzięki nim udało się zwiększyć populację pszczół na obszarze 17 leśnictw. Program pozwolił także na rozbudowę pasieki w Juchowie i organizację konferencji dla zachodniopomorskich pszczelarzy – wylicza WFOŚiGW.

Jak podaje WFOŚiGW, zainteresowani wsparciem z zachodniej i centralnej części województwa mogą składać wnioski w biurze w Szczecinie (ul. Solskiego 3). Z kolei potencjalni beneficjenci ze wschodu regionu powinni zgłaszać się do biura w Koszalinie (ul. Kościuszki 33). Szczegółowe informacje o konkursach, regulaminy i wzory dokumentów, a także tabela z rejonizacją wnioskodawców są dostępne na stronie www.wfos.szczecin.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Szczecinie

fot. na otwarcie WFOŚiGW w Szczecinie

 

reklama