NFOŚiGW prostuje błędne informacje

Wsparcie elektromobilności. NFOŚiGW prostuje błędne informacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) postanowił wyjaśnić pojawiające się błędne informacje, dotyczące programów mających propagować elektromobilność. NFOŚiGW prostuje błędne informacje, dotyczące takich programów jak „eVAN”, „Zielony samochód” i „Koliber”.

NFOŚiGW prostuje błędne informacje dotyczące programu „eVAN”

Narodowy Fundusz wskazuje, że wiele osób podkreśla, że w ramach programu „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego” dotowane pojazdy nie mogą być wykorzystywane do przewozu towarów.

Jak zaznacza NFOŚiGW, wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych kategorii N1, w ramach programu „eVAN” umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie nowoczesnego oraz bezemisyjnego taboru do świadczenia usług m.in.: przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich, a także usług transportu zintegrowanych ze sprzedażą towarów (dostawa zakupionych towarów do klienta) albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Przy wykorzystaniu dotowanych przez NFOŚiGW pojazdów nie może być wykonywany jedynie drogowy transport towarów, w szczególności świadczenie usług transportowych lub spedycyjnych. Jak tłumaczy Fundusz, obostrzenie to wynika z warunków udzielania pomocy de minimis.

Także w obszarze programu „Zielony samochód…” NFOŚiGW prostuje błędne informacje

Drugi z mitów, dotyczy programu „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego”. Według NFOŚiGW podnoszony jest zarzut, że forma zabezpieczenia zakupu elektrycznego samochodu osobowego, w postaci cesji z ubezpieczenia pojazdu jest bardzo niekorzystna, bowiem jej koszt jest niewspółmiernie wysoki oraz wyklucza możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu.

Narodowy Fundusz przekonuje, że proponowane wsparcie dotacyjne na zakup elektrycznego samochodu osobowego w ramach programu „Zielony samochód”, zabezpieczone będzie jedynie cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, co więcej jedynie do kwoty udzielonego dofinansowania. Takie zabezpieczenie umożliwia finansowanie samochodu również kredytem bankowym. Przy czym NFOŚiGW dodaje, że cesja na kilka podmiotów jest możliwa w polskim systemie prawnym i jest w takiej formie stosowana w praktyce.

NFOŚiGW prostuje błędne informacje związane z taksówkami elektrycznymi

Trzecia kwestia dotyczy programu „Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)”, a NFOŚiGW obala mit, że ze środków Funduszu można kupić jedynie tanie i małe taksówki.

Jak podkreśla NFOŚiGW, program „Koliber” nie ogranicza ceny kupowanego pojazdu, a wartość dofinansowania naliczana jest z uwzględnieniem warunku, że maksymalny koszt kwalifikowany dla zakupu jednego pojazdu i ewentualnie ładowarki wynosi 150 tys. zł. Wszystkie koszty powyżej 150 tys. zł należy uwzględnić w kosztach niekwalifikowanych przedsięwzięcia.

Fundusz zaznacza przy tym, że zakupiona w ramach programu „Koliber” elektryczna taksówka może być dowolnej marki i może posiadać indywidualnie dobrane wyposażenie zgodne z preferencjami i możliwościami finansowymi zainteresowanego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

rys. NFOŚiGW

reklama

 

partner merytoryczny