Wsparcie dla edukatorów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął II edycję konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych, dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin. Do 31 lipca br. złożono 20 wniosków, które poddano ocenie formalnej i merytorycznej.
edu
Podczas analizy aplikacji skupiono się głównie na ocenie skali i jakości podjętych działań w ramach skutecznego informowania mieszkańców gmin o prawidłowym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W efekcie wszystkie zgłoszone wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 285,3 tys. zł.
Dotację otrzymały gminy: Będzin, Bytom, Cieszyn, Chorzów, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gaszowice, Goleszów, Kochanowice, Krzyżanowice, Łazy, Pilchowice, Radzionków, Ruda Śląska, Suszec, Szczyrk, Toszek, Wyry i Żywiec.
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu