Wsparcie dla banków żywności

Wsparcie dla banków żywności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że kontynuuje dotychczasowe wsparcie w rozwój infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/niesprzedanych artykułów żywnościowych.

Wsparcie dla banków żywności – nabór wniosków do 31 marca

Jak zaznacza NFOŚiGW, beneficjentami programu zakładającego wsparcie dla banków żywności mogą być organizacje non profit posiadające osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego oraz pełniące funkcję „banków żywności”. O dofinansowanie z Narodowego Funduszu będzie można się ubiegać do 31 marca br. w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Wnioski będą ocenianie na bieżąco. Można uzyskać dotację nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warto wspomnieć, iż NFOŚiGW został wskazany w Krajowym programie zapobiegania powstawania odpadów jako instytucja finansująca działania służące właśnie zapobieganiu powstawaniu odpadów. Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. banki żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalającej na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy najuboższym – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) – dodaje NFOŚiGW.

Wsparcie dla banków żywności – dotychczas 45 umów na kwotę ok. 21 mln zł

Narodowy Fundusz już po raz kolejny udzieli wsparcia w tym obszarze. Dotychczas NFOŚiGW podpisał 45 umów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/niesprzedanych artykułów żywnościowych na kwotę ok. 21 mln zł.

Problem marnowania żywności jest niezwykle istotny, a wsparcie ze strony NFOŚiGW pozwala na udzielenie pomocy jak największej grupie osób potrzebujących przy równoczesnym aktywizowaniu lokalnych środowisk oraz podnoszeniu świadomości konsumenckiej – dodaje Fundusz.

Na podstawie www.nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny