WFOŚiGW czeka na wnioski

WFOŚiGW czeka na wnioski banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków dla banków.

Nabór adresowany jest do banków zainteresowanych współpracą, w ramach działania „Nabór wniosków o udostępnianie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją”.

Wsparcie na ograniczanie emisji i przyłącza kanalizacyjne

Nabór związany jest z udzielaniem wsparcia w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017, która dotyczy dofinansowania zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z zakresu ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Drugim obszarem jest wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączania nieruchomości do kanalizacji.

Fundusz przeznacza na te cele 8 mln zł. Kwota ta jest przewidziana do wydatkowania w latach 2017 – 2019, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów. Z kolei na dotacje WFOŚiGW przeznaczył kwotę 1,6 mln zł.

Zainteresowane banki powinny zapoznać się ze szczegółami, które opisuje „Procedura wyboru banków do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2017” wraz z załącznikami.

Wnioski będą przyjmowane począwszy od 7 do dnia 28 sierpnia br.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl

fot. pixabay.com