W obszarze budynków plusenergetycznych

Wdrożenia innowacji w obszarze budynków plusenergetycznych ze wsparciem

Od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze budynków plusenergetycznych w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców działających w obszarze budynków plusenergetycznych

Narodowy Fundusz zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków od 1 czerwca do 15 września br. W doborze projektów do programu kluczowe będzie spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej – informuje NFOŚiGW. Celem naboru jest wyłonienie inwestycji, w których po raz pierwszy zostaną zastosowane innowacyjne technologie wznoszenia budynków plusenergetycznych lub inwestycje w produkcję innowacyjnych wyrobów na potrzeby budownictwa plusenergetycznego – dodaje Fundusz.

Jednym z kluczowych komponentów osiągnięcia celów, jakie stawiamy sobie w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” jest upowszechnienie nowoczesnych wzorców i standardów zeroemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Chcemy to osiągnąć poprzez ekologiczne inwestycje w domach polskich rodzin. Szukamy innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności energetycznej, pozyskiwania prądu z alternatywnych źródeł energii, a co za tym idzie również ograniczenia zjawiska smogu – o tym, jak ważne w walce o czyste powietrze jest proekologiczne budownictwo powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

„Nowa Energia” i szanse rozwoju w obszarze budynków plusenergetycznych

„Nowa Energia” to kompleksowy program z budżetem 2,5 mld zł, służący przyśpieszeniu procesu transformacji energetycznej – zaznacza NFOŚiGW. Program zakłada realizację naborów konkursowych w sześciu obszarach. To plusenergetyczne budynki, inteligentne miasta energii, a także wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu. Ponadto ujęta jest produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, a także stabilne bezemisyjne źródła energii i samowystarczalne klastry energetyczne.

W konkursie, który wystartuje 1 czerwca, będziemy szukać innowacji wdrożeniowych – rozwiązań, które pozwolą w praktyce zastosować i sprawdzić nowe technologie dla budownictwa. Co ważne, przyjęte założenia umożliwią przedsiębiorcom sfinansowanie nie tylko procesu badawczo-rozwojowego, ale także kolejnych etapów prac np. uruchomienia linii produkcyjnej innowacyjnych wyrobów budowlanych. Takie podejście pozwoli przeprowadzić dobry projekt od pomysłu do masowej produkcji – tak Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW tłumaczył założenia konkursu.

Pożyczka i umorzenia na działania w obszarze budynków plusenergetycznych

Jak wskazuje NFOŚiGW, zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac badawczo-rozwojowych (B+R), beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. – Celem programu jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie ich komercjalizacji. Dlatego beneficjentom, chcącym powtórzyć wdrożenie, czyli zastosować skalowanie wdrożonej z sukcesem technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowe umorzenie do 25% pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną – zapowiada wiceprezes.

Konkursy nie tylko w obszarze budynków plusenergetycznych

Konkurs na budynki plusenergetyczne to drugi z naborów w programie „Nowa Energia”. Do 31 maja można zgłaszać wnioski w pierwszym konkursie, dotyczącym technologii wodorowych – przypomina Fundusz. W czerwcu NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków na plusenergetyczne budynki, a w sierpniu w kolejnych tematach: inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama