Walka ze smogiem

Walka ze smogiem z dofinansowaniem

Wymiana ponad 1000 nieekologicznych pieców w powiecie limanowskim to kolejne działanie proekologiczne, jakie uda się zrealizować na Sądecczyźnie dzięki środkom unijnym.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Walka ze smogiem – 16 mln zł dofinansowania

Stare piece to jeden z głównych problemów w walce o czyste powietrze. W naszym regionie używa się ok. 540 tys. przestarzałych kotłów na paliwa stałe, które emitują do powietrza szkodliwe pyły. Dzięki dofinansowaniu z RPO w łącznej wysokości ponad 16 mln zł tylko w samym powiecie limanowskim uda się wymienić ponad 1000 nieekologicznych pieców. Zastąpią je nowoczesne kotły na biomasę, paliwa gazowe oraz węgiel – przekonuje Stanisław Sorys wicemarszałek województwa małopolskiego.

Choć do pełni sezonu grzewczego jeszcze daleko, stan powietrza w regionie już dziś pozostawia wiele do życzenia. Dzięki staraniom samorządu województwa, który w tej perspektywie finansowej na wymianę starych pieców przeznaczył łącznie 295 mln zł, istnieje ogromna szansa, że za kilka lat problem smogu w Małopolsce zostanie rozwiązany. Ponad 16 mln zł z tej kwoty trafi już wkrótce do powiatu limanowskiego – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski umiera każdego roku z powodu smogu. Tylko w zeszłym roku stężenie toksycznego pyłu PM10 i PM 2,5 przekroczyło w naszym regionie poziom dopuszczalny kolejno o 50 i 42 proc. Jestem przekonana, że dzięki działaniom, jakie podejmujemy, już za kilka lat – nie tylko tu na Sądecczyźnie – będziemy mogli oddychać czystym powietrzem wolnym od zanieczyszczeń – dodaje Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dzięki wsparciu samorządu na terenie gminy Mszana Dolna uda się wymienić piece i kotły w ponad 567 domach. Kotły na biomasę, gaz i węgiel zostaną także zainstalowane w gminach Laskowa (240 pieców), Łukowica (150 pieców), oraz Tymbark (80 kotłów). Dofinansowanie w wysokości niemal 4 mln zł zyskają także mieszkańcy miasta i gminy Limanowa oraz Gminy Dobra, która z RPO otrzyma prawie 1,7 mln zł. Oprócz wymiany nieekologicznych pieców, środki z RPO pozwolą również na przeprowadzenie specjalnej kampanii informacyjnej informującej o szkodliwym działaniu smogu oraz promującej wśród Sądeczan działania proekologiczne.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama