Walka z niską emisją

Gliwice od 17 lat prowadzą walkę z niską emisją i mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Teraz nadarza się okazja pozyskania unijnej dotacji, z której skorzystają również mieszkańcy. Stąd lokalne władze zachęcają gliwiczan do wypełnienia ankiety, która pomoże zweryfikować, jakie jest zapotrzebowanie w zakresie proekologicznych źródeł ogrzewania.
 
Obecnie miasto kończy prace nad Programem Ograniczania Niskiej Emisji. Pozwoli on oszacować skalę zmian, a następnie zaplanować i zabezpieczyć odpowiednie kwoty na zastąpienie przestarzałych indywidualnych węglowych systemów ogrzewania nowymi, proekologicznymi.
 
W ramach Programu w przyszłości zostaną uruchomione dwa duże przedsięwzięcia: „Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączone z termoizolacjami budynków” oraz „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach”. Pierwsze stanowipropozycję dla właścicieli budynków jednorodzinnych, oddanych do użytku przed 1995 r., w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe. Właściciele domów będą mogli uzyskać wsparcie finansowe, jeśli zdecydują się na zastąpienie takiego sposobu ogrzewania systemem wykorzystującym pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Drugie przedsięwzięcie jest adresowane do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się ogrzewanie węglowe, a które nie są przewidziane do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową w ramach likwidacji przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych bądź np. nieautomatycznych kotłów węglowych, charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu. Powinny zastąpić je systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami, lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.
 
Ankietę można wypełnić do 15 września br. na stroniewww.niskoemisyjne.gliwice.eu. Akcja potrwa do połowy września i będzie połączona z inwentaryzacją rodzajów ogrzewania budynków oraz lokali mieszkalnych w Gliwicach. Ankieterzy, którzy mogą pojawić się w domach gliwiczan, posiadają upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice.
 
Na podstawie: https://gliwice.eu

Partner Portalu

Partner Portalu