Waldemar Miśko

Waldemar Miśko nowym prezesem WFOŚiGW w Szczecinie

Nowym prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) został Waldemar Miśko. Zmiany we władzach instytucji rekomendowała Rada Nadzorcza Funduszu. Do wniosku przychylił się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Decyzja zgodna z wnioskiem rady nadzorczej

Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo ochrony środowiska prezesi i wiceprezesi zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływani i odwoływani przez zarządy województw na wniosek rad nadzorczych – przypomniał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW skierowała do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dwie podjęte uchwały. Obie w sprawie zmian we władzach Funduszu. Rada zawnioskowała o odwołanie prezesa Marka Subocza oraz wiceprezes Joanny Grab. Jednocześnie na prezesa WFOŚiGW wskazano Waldemara Miśko. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję zgodną z wnioskiem – wskazał UMWZ.

Waldemar Miśko to doświadczony samorządowiec, osoba, która tematami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się od wielu lat. Dla mnie jest gwarancją dobrej współpracy z samorządowcami, ale również z otoczeniem biznesu, które jest niezbędne do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zielone Pomorze Zachodnie, lider ekologii w Polsce i Europie – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Waldemar Miśko jest spokojny, że sobie poradzi

Waldemar Miśko to burmistrz Karlina od 1993 r. i przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz specjalista od gospodarki i finansów. Był także dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie, członkiem Rady Nadzorczej Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie oraz prezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Aktywnie działa w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Funkcję prezesa WFOŚiGW objął od 15 lutego br. – podał UMWZ.

Nowa funkcja jest dla mnie na pewno wyzwaniem zawodowym, ale jestem spokojny, że sobie poradzę. Chciałbym, by zespół WFOŚ był zespołem zgranym i sprawnym, by profesjonalnie procedował wszystkie wpływające do Funduszu wnioski, aby beneficjenci szybko otrzymywali decyzje, a następnie środki finansowe. WFOŚ jest zobligowany do realizacji polityki ekologicznej państwa i województwa. Na początku chcę dogłębnie poznać dotychczasowe sposoby działania, a następnie przedstawię nowe pomysły i inicjatywy, aby Pomorze Zachodnie było coraz bardziej „eko” podkreśla prezes Waldemar Miśko.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWZ

Partner Portalu

Partner Portalu