W trosce o bydgoskie powietrze

10 grudnia 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji, wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy. Wartość dotacji to blisko 3,4 mln zł. Wsparcia udzielono w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 – Program pilotażowy KAWKA”.
 
W ramach projektu przewiduje się likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj. pieców kaflowych i kotłów węglowych, celem ujednolicenia źródła grzania i ciepłej wody użytkowej w budynkach na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków oraz węzłów cieplnych. Ponadto inwestycja ma objąć wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych – ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowe. Do tego przedsięwzięcia wytypowano 15 budynków będących własnością Miasta Bydgoszczy. Zadanie obejmuje również wykonanie opracowań audytów energetycznych i opinii ornitologicznych.
 
Ale to nie wszystko. Przy okazji projektu zorganizowana zostanie również kampania edukacyjna, pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Ma ona objąć spoty radiowe w lokalnych rozgłośniach radiowych, artykuły w lokalnych gazetach, dystrybucję ulotek, autobox-y oraz plakaty citylight.
Władze miasta chcą także utworzyć bazy danych dotyczące źródeł emisji w Bydgoszczy. W związku z tym przeprowadzona będzie ich inwentaryzacja. Ponadto system ma umożliwić rejestrację, zarządzanie, raportowanie danych, obliczanie emisji substancji oraz lokalizację źródła na mapie.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu