Utworzenie spójnego systemu komunikacji

Utworzenie spójnego systemu komunikacji w Starachowicach z unijnym wsparciem

Utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej na terenie Starachowic – to główne założenie projektu, który samorząd tego miasta realizować będzie przy wsparciu środków unijnych. Umowę w tej sprawie podpisali w Starachowicach Andrzej Bętkowski, marszałek woj. świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek, Marek Materek prezydent Starachowic i Halina Piwnik, skarbnik miasta. Gośćmi wydarzenia byli Agata Wojtyszek, poseł na Sejm RP i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

27,5 mln zł na utworzenie spójnego systemu komunikacji

To bardzo ważny projekt dla Starachowic, które cały czas się zmieniają. Otrzymane dziś unijne dofinansowanie w kwocie prawie 27,5 mln zł pozwoli na realizację projektu, który wpłynie korzystnie na życie mieszkańców poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego, dzięki któremu skróci się czas podróży pasażerów – mówił marszałek Bętkowski.

Główne założenia projektu obejmują modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego (siedem sztuk). W jego ramach przewidziano także uruchomienie centrum zarządzania dyspozytornią, modernizację bazy MZK, modernizację infrastruktury związanej z poprawą funkcjonowania komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe i wiaty) oraz budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

Cieszę się, że Starachowice wpisują się w trendy prozdrowotne. Zakup taboru niskoemisyjnego spowoduje, że będzie czystsze powietrze, ludzie będą mniej chorowali, obywatelom Starachowic będzie się żyło lepiej – dodał wicemarszałek Bogusławski.

Między innymi wzrost świadomości ekologicznej

Pośród założeń projektu są także poprawa stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego, zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, a także poprawa infrastruktury drogowej oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekt Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego realizowany będzie z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu to ponad 43,6 mln, z czego wartość unijnego dofinansowania to niespełna 27,5 mln zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2022 r. – dodaje UMWŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

 

reklama