Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu po nawałnicach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarezerwował kolejne 20 mln zł dofinansowania na usuwanie azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami.

Nabór wniosków startuje 11 września i potrwa do 31 października 2017 r.

Usuwanie azbestu z dofinansowaniem

W związku z powyższym zmianie ulega program priorytetowy Funduszu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Rozszerzono go o obszary dotknięte zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, które wskaże właściwy wojewoda.

Poszkodowani w nawałnicach będą mogli – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – ubiegać się o dotacje sięgające nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

– Zarząd NFOŚiGW zdaje sobie sprawę z ogromnej skali szkód spowodowanych przez sierpniowe nawałnice i dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotkniętych klęską żywiołową gospodarstw domowych, postanowiliśmy zmodyfikować dotychczasowy program azbestowy tak, żeby środki NFOŚiGW trafiły do miejsc tragedii – informuje Roman Wójcik, wiceprezes Narodowego Funduszu.

Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a odbiorcami końcowymi – gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę. Wsparciem będą objęte przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu