usuwanie azbestu

Dotacje na usuwanie azbestu w Rzeszowie

Od 11 marca br. w Rzeszowie będzie można składać wnioski o dotacje na usuwanie azbestu. Nabór zakończy się 25 marca 2024 r. – zapowiedział Urząd Miasta Rzeszowa (UM).

Dotacje na usuwanie azbestu – jakie działania są dofinansowane?

Przy okazji magistrat wskazał, że w ubiegłym roku dzięki dotacjom udało się unieszkodliwić nieco ponad 114,4 tony azbestu zebranego w Rzeszowie. Dwa lata temu było to niemal 92,2 tony, a trzy lata temu – niespełna 158,2 tony. Zainteresowanie tą formą pomocy w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Średnio w tym okresie składano po ok. 60 wniosków rocznie – dodał UM.

Dofinansowaniem objęte są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest i przygotowaniem ich do transportu. Wsparcie obejmuje również koszty samego transportu oraz unieszkodliwienia odpadów na składowisku. Dotacja wynosi 100 proc. poniesionych wydatków na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Jej wysokość nie może jednak wynieść więcej niż 800 zł brutto za 1 tonę, lub 100 proc. poniesionych wydatków na załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (składowanych na posesji). Wysokość dotacji nie może też wynieść więcej niż 400 zł brutto za 1 tonę.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie może być udzielone: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom. Mogą ją uzyskać także jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Termin jego wykorzystania upływa przed 31 grudnia br.

Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest jest dostępny w Wydziale Klimatu i Środowiska oraz w punktach informacyjnych UM. Formularze wniosków można również pobrać na poniższych stronach:

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska UM (ul. Rynek 7, pok. nr 4 w pon., wt., czw., pt. w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00). Wszelkich informacji związanych z naborem można uzyskać pod nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu