Proekologiczne dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie podpisane

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował o kolejnych podpisanych umowach o dofinansowanie.

Chodzi o sześć umów dotyczących dofinansowania środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie otrzymają Tychy, Łaziska Górne, Bytom, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry, a łączna kwota dofinansowania wynosi 27 mln zł.

Proekologiczne dofinansowanie

Łączna wartość inwestycji, dofinansowanych środkami unijnymi wynosi ponad 58 mln zł. W ramach tych projektów zmodernizowanych zostanie prawie 19 km sieci ciepłowniczych, zainstalowanych zostanie 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki mieszkalne, a z dziewięciu budynków wielorodzinnych zostanie usunięty azbest. Warto dodać, że dzięki projektom roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie niemal 5 tys. tom CO2, a ograniczenie zużycia energii ponad 43 GJ.

Klika projektów przeprowadzi PEC w Tychach. Jeden z nich to „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach”, w ramach którego zmodernizowanych zostanie niemal 8 km sieci ciepłowniczych. Projekt ma skutkować rocznym spadkiem emisji gazów cieplarnianych o 921,72 ton CO2.

Wsparcie otrzyma również PEC w Bytomiu, na projekt pn. „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie wybudowanie 4,8 km sieci ciepłowniczych, a efektem ekologicznym zmniejszenie zużycia energii końcowej o 13 778 GJ na rok i roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynoszący 1 618 ton CO2.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, to kolejne dofinansowane przedsięwzięcie. Projekt ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 2186 GJ rocznie. spadek emisji gazów cieplarnianych jest szacowany na ok. 277,33 ton równoważnika CO2 rocznie.

Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz ich termomodernizacja to przedsięwzięcie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. W wyniku inicjatywy ma zostać ograniczone zużycie energii końcowej o ok. 11.681 GJ na rok. Spadek emisji gazów cieplarnianych to ok. 1.063,71 ton równoważnika CO2/rok.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW