Ulgi w opłatach środowiskowych

Ulgi w opłatach środowiskowych odpowiedzią na COVID 19

Firmy, które odczuwają problemy finansowe z powodu epidemii koronawirusa, mogą starać się o ulgi w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Decyzja ta jest efektem tego, że Zarząd Województwa Małopolskiego przeanalizował formy wsparcia przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą epidemię nie byli w stanie uiścić takich opłat do 31 marca br. lub mogą mieć z tym problem w przyszłości.

Małopolscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w opłatach środowiskowych

Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo poważnie traktuje wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID 19. Zarówno te dla życia i zdrowia, jak i dla gospodarki, rodzinnych firm – a więc naszego finansowego i bytowego bezpieczeństwa. Stąd np. wdrożony już projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Kolejnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia opłat środowiskowych – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Jak podaje UMWM, ulgi w opłatach środowiskowych mogą zostać przyznane w ramach kompetencji marszałka województwa jako organu podatkowego, zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Jakiego rodzaju zobowiązań mogą dotyczyć ulgi w opłatach środowiskowych

W Małopolsce wspomniane ulgi mogą dotyczyć:

• opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej (opakowania) i opłat recyklingowych,

• opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej (produkty, tj. oleje, opony),

• opłat produktowych za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu i opłat depozytowych oraz opłaty za publiczne kampanie edukacyjne (baterie i akumulatory),

• opłat za kampanie edukacyjne i opłat za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

• opłat za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jak podaje UMWM, w przypadku spółek, marszałek, jako organ podatkowy, oceni ich możliwości płatnicze oraz wpływ konieczności wniesienia opłat środowiskowych na dalsze funkcjonowanie firmy. Z kolei we wnioskach składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zostanie poddana ocenie sytuacja finansowa wnioskodawcy. W przypadku powoływania się na skutki klęsk żywiołowych, czyli epidemii koronawirusa, należy opisać jej wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy, brak możliwości prowadzenia działalności, konieczność ratowania miejsc pracy, itp.

Ulgi w opłatach środowiskowych – gdzie szukać informacji?

Szersze informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu e-PUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą /947ts6aydy/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Warto dodać, że w roku 2019 ze wszystkich rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska do UMWM wpłynęło 64,7 mln zł, które zostały przekazane do odpowiednich gmin i powiatów, a także do budżetu województwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie www.malopolska.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny