Dofinansowanie z POIiŚ-u

Tysiąc umów NFOŚiGW o dofinansowanie z POIiŚ-u

Przedstawiciele Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarli 23 października br. w Poznaniu trzy umowy – o symbolicznych numerach 999, 1000, 1001 – na dofinansowanie kolejnych wielkich przedsięwzięć proekologicznych.

Jak zaznacza NFOŚiGW, w sumie w projekty na terenie całej Polski zainwestowanych zostało ponad 29 mld zł. Łączna wartość wsparcia tych projektów z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wynosi blisko 16 mld zł.

Dofinansowanie z POIiŚ-u dla trzech projektów

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie modernizacji Regionalnego Centrum Recyklingu Orli Staw w pobliżu Kalisza (wartość projektu – 78 mln zł, dofinansowanie – 53 mln zł), budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim (odpowiednio 36 mln zł i 22 mln zł) oraz budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (10,5 mln zł, 8,6 mln zł), odbyła się w Poznaniu podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

Jak zaznacza NFOŚiGW, uroczystość podpisania umów była również okazją do podsumowania dotychczasowej aktywności Funduszu we wdrażaniu I i II osi priorytetowej POIiŚ-u, który jest finansowany z Funduszu Spójności. – Od 18 maja 2016 r. do 19 października 2018 r. podpisaliśmy 998 umów o wartości całkowitej projektów ponad 29 mld zł i łącznym unijnym dofinansowaniu na poziomie blisko 16 mld zł – powiedział Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW. Szef Funduszu dodał też, że to efekt pięćdziesięciu ogłoszonych przez NFOŚiGW naborów w ramach dwunastu unijnych działań i poddziałań, których dotychczasowym efektem jest 341 umów o dofinansowanie w ramach I osi POIiŚ Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz 657 umów z II osi POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dofinansowanie z POIiŚ-u – największe projekty

Beneficjentami wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW, którzy realizują największe projekty pod względem kosztów całkowitych i poziomu unijnego dofinansowania z zakresu I osi POIiŚ, są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC). Na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, o wartości ponad 501 mln zł, MKiDN z Funduszu Spójności otrzymało 409 mln zł. Natomiast projekt krakowskiego MPEC-u, pn. „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I”, który będzie kosztował ok. 199 mln zł, wsparły unijne fundusze w wysokości 82 mln zł.

Z kolei dwóch największych (również pod kątem finansowym) inwestycji w ramach II osi POIiŚ podjęły się: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Pierwszy z beneficjentów NFOŚiGW odpowiada za zadanie pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Koszty tej inwestycji oszacowane zostały na blisko 2 mld zł, a dofinansowanie wynosi 667 mln zł. Drugi beneficjent jest w trakcie inwestowania w projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” o wartości ponad 1,2 mld zł z dofinansowaniem 637 mln zł.

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące poszczególnych regionów Polski, to najwięcej umów NFOŚiGW podpisał na prośrodowiskowe przedsięwzięcia, które są realizowane na obszarze województw: mazowieckiego (185), wielkopolskiego (96), pomorskiego (89), dolnośląskiego (84), małopolskiego (83) i śląskiego (77).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl