Termomodernizacja w Wielkopolsce

Budynki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w Czarnkowie czeka termomodernizacja. A wszystko dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stosowne umowy dotacyjne podpisano 11 sierpnia 2014 r.
 
Termomodernizacja budynku Administracyjnego Wydziału Transportu KWP w Poznaniu będzie kosztowała ponad 359 tys. zł, a kwota przyznanej pomocy wynosi blisko 180 tys. zł. Z kolei planowany koszt realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku komendy powiatowej policji w Czarnkowie” opiewa na 888 tys. zł, z czego ponad 360 tys. zł stanowi wsparcie z WFOŚiGW.
 
Zakończenie obu inwestycji planowane jest na koniec wrześnie br. Efektem ekologicznym ma być zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu