Termomodernizacja szkół

Uroczystość inauguracji roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach oraz Szkoły Podstawowej w Jaroszowie stała się jednocześnie okazją do podpisania umów dotacyjnych w zakresie termomodernizacji tych placówek oświatowych. Decyzję o wsparciu finansowym obu szkół podjął Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Gimnazjum w Świebodzicach otrzymało na realizację projektu ponad 300 tys. zł, zaś koszt prac termomodernizacyjnych w jaroszowskiej szkole to blisko 900 tys. zł.

Na podstawie: www.umwd.dolnyslask.pl

Partner Portalu

Partner Portalu