Temat przewodni to ekologia

W tym roku odbywa się kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”. Tegoroczny temat przewodni to ekologia oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finansowaniem. Organizatorem trwającego cały czerwiec wydarzenia jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS) oraz banki spółdzielcze – donosi Polska Agencja Prasowa (PAP).

Ochrona środowiska jedną z najważniejszych potrzeb

W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów UE. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost zainteresowania inwestycjami sprzyjającymi ochronie środowiska i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Te potrzeby rozumieją również banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności, w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski. Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. O planowanych wydarzeniach będziemy na bieżąco informować w mediach elektronicznych KZBS – powiedziała Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Zarządu KZBS.

Czerwiec z bankiem spółdzielczym” – temat przewodni to ekologia

Tegorocznym tematem przewodnim kampanii edukacyjnej „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” jest edukacja ekologiczna prowadzona na trzech poziomach – wskazuje PAP. Pierwszy poziom, to edukowanie środowisk, w których działają banki spółdzielcze, w tym ich klientów, w zakresie ekologii, np. zachęta do wymiany pieców, korzystania z fotowoltaiki. Drugi poziom to promowanie ekoproduktów bankowych, a trzeci – edukowanie pracowników banków w zakresie licznych regulacji Unii Europejskiej (UE) z zakresu green finance oraz programów rządowych, takich jak „Czyste Powietrze” i zagadnienia niskoemisyjności.

W informacji podanej przez PAP wskazano m.in., że podczas tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” banki spółdzielcze podkreślą swoją rolę instytucji społecznie odpowiedzialnych, aktywnie zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska przyrodniczego.

Na podstawie pap-mediaroom.pl/źródło informacji: KZBS

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny