Systemy ciepłownicze i OZE

Systemy ciepłownicze i OZE – konferencja

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i magazynami ciepła będą tematem konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Spotkanie, na które zaprasza NFOŚiGW, adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców technologii OZE.

Systemy ciepłownicze i OZE tematem konferencji organizowanej przez NFOŚiGW i IOE

Rosnące wymagania środowiskowe czekają wszystkich wytwórców ciepła – przypomina Narodowy Fundusz, zapraszając na konferencję, która odbędzie się 17 stycznia br. o godz. 9:30 w siedzibie NFOŚiGW.

Wykorzystanie „zielonego ciepła” umożliwia wytwórcom ciepła spełnienie wymagań Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, co jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych wyzwań dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw ciepłowniczych. Systemy ciepłownicze współpracujące z OZE i jednocześnie z magazynami ciepła pozwalają na optymalne integrowanie różnych rodzajów OZE, łącznie z podnoszeniem efektywności kogeneracji i efektywnym wykorzystaniem źródeł pogodowo zależnych. Takie rozwiązania – umożliwiające ograniczenie zarówno niskiej emisji, jak i emisji CO2 – przyczyniają się do realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie ciepłownictwa i elektroenergetyki oraz wymogów środowiskowych.

Podczas konferencji NFOŚiGW i IEO, zaprezentowane zostaną międzynarodowe doświadczenia wynikające z realizacji projektu Solar District Heating (SDH) wraz z technologiczną mapą drogową rozwoju inteligentnych systemów ciepłowniczych oraz potencjału wykorzystania ciepła i energii elektrycznej z OZE w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: katarzyna.rutkowska@nfosigw.gov.pl (warunkiem udziału w konferencji jest uzyskanie mailowego potwierdzenia). Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Jak podaje NFOŚiGW, podstawą do dyskusji będą doświadczenia duńskie, uwarunkowania krajowego ciepłownictwa oraz rodzimy potencjał przemysłowy i naukowy. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący różne punkty widzenia.

W założeniach organizatorów, dyskusja podczas konferencji ma się przyczynić do realizacji działań służących proekologicznej transformacji sektora ciepłowniczego. Pozwoli również dobrze ukierunkować prace nad ewentualnym uruchomieniem przez NFOŚiGW nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego, w tym dla profesjonalnych firm koncesjonowanych, firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. pixabay.com

reklama