W ramach REACT-EU

Świętokrzyskie uruchomi unijne fundusze w ramach REACT-EU

Województwo świętokrzyskie znalazło się w gronie sześciu regionów, które jako pierwsze uruchomią unijne fundusze w ramach REACT-EU – podał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Unijne fundusze w ramach REACT-EU

Dla pierwszych sześciu województw Komisja Europejska (KE) uruchomiła łącznie 136 mln euro na zadania związane z walką ze skutkami pandemii koronawirusa oraz inwestycjami w cyfrową i proekologiczną transformację. Regiony mają różne plany wydatkowania tych pieniędzy, województwo świętokrzyskie stawia na ochronę klimatu. Na ten cel przeznaczymy 71 mln zł.

Zarząd Województwa w środę, 19 stycznia uruchomił procedurę realizacji projektów w ramach nowej osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do której zostały wprowadzone środki REACT-EU – zaznaczył UMWŚ.

Bardzo cieszymy się z decyzji Komisji Europejskiej, bowiem oznacza ona, że już wkrótce będziemy mogli ruszyć z projektami, które przewidzieliśmy do realizacji w ramach REACT-EU. To poważny zastrzyk pieniędzy i szansa na pobudzenie gospodarki regionu – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa. Dodał, że w regionie wsparcie zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia z obszaru energetyki, które służą zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych dla środowiska oraz podnoszeniu efektywności energetycznej.

Na co będą przeznaczone unijne fundusze w ramach REACT-EU?

Dofinansowane zostaną projekty znajdujące się na liście rezerwowej konkursu z Działania 3.3 dotyczącego głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz przedsięwzięcie pod nazwą „Nowe źródło ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, który zakłada likwidację kotłowni węglowej obsługującej obie lecznice. Projekty, które będą realizowane w ramach tego instrumentu, muszą się zakończyć do grudnia 2023 r. Czasu nie jest więc dużo – podkreśla UMWŚ.

Przy okazji urząd marszałkowski przypomniał, że RACT-EU to forma pomocy w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027. Instrument ten ma kluczowe znaczenie w najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem oraz pobudzenia inwestycji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu