straży gminnych

Doposażanie straży gminnych w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował o wyborze 29 zadań, które otrzymają wsparcie – m.in. doposażenia straży gminnych i międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Jaki jest cel doposażania straży gminnych?

Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu A: Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gminach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Łącznie w ramach naboru wybraliśmy do dofinansowania 29 zadań na kwotę ponad 15,5 mln złotych. Środki te pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia, wzmocnienie potencjału straży gminnych i miejskich w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony powietrza – powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 24 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie realizowane było w trybie naboru otwartego. Wnioski o dofinansowanie można było składać od 23 listopada 2023 r. do 16 lutego 2024 r. W ramach naboru wybrano do dofinansowania 29 zadań na łączną kwotę dofinansowania ponad 15,5 mln zł.

W wyniku realizacji projektów środki przeznaczono na zakup 30 pojazdów służących kontroli jakości powietrza, 216 urządzeń pomiarowych do kontroli jakości powietrza. Wsparciem objęto również utworzenie 14 punktów tankowania/ładowania paliw alternatywnych. Sfinansowanych zostanie też 25 etatów gminnych strażników.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny