Straż Graniczna zakupi hybrydy

Straż Graniczna zakupi hybrydy

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Straż Graniczna zakupi hybrydy. Specjalistyczne samochody o napędzie hybrydowym posłużą polskim strażnikom granicznym do patrolowania granic Państwa i przeciwdziałania m.in. przestępstwom przeciwko środowisku, w tym nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, przemytowi gatunków objętych ochroną przez Konwencję Waszyngtońską i nielegalnemu pozyskiwaniu bursztynu, a także zapobieganiu kłusownictwu – przekonuje NFOŚiGW.

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW Straż Graniczna zakupi hybrydy

Zgodnie z planami Straży Granicznej (SG) nowoczesne samochody hybrydowe (elektryczno–spalinowe) będą wykorzystywane na obszarze 150 km2 w rejonach przygranicznych oraz na Mazowszu, Śląsku, , Kielecczyźnie i Ziemi Lubuskiej oraz w Trójmieście – podaje NFOŚiGW.

Zakup 10 samochodów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym dla SG został umieszczony na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w dziedzinie Nadzwyczajne Zagrożenia, która została uzgodniona z dysponentem części budżetowej – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Realizacja projektu wynika z porozumienia zawartego 30 października 2015 r. pomiędzy MSWiA a Ministrem Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zagrożeń środowiska. Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

Umowę dotacji na realizację projektu zawarto 31 lipca 2019 r., a podpisali ją Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w NFOŚiGW oraz płk SG Zbigniew Bartnicki, p.o. dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Zgodnie z umową NFOŚiGW przekazuje na realizację projektu 500 tys. zł dotacji; stanowi to 50% jego wartości. Samochody zostaną zakupione po przeprowadzeniu, przewidzianej prawem, procedury przetargowej do 17 listopada 2020 r.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. NFOŚiGW

reklama

 

reklama

partner medialny