Stop smog

Nabór wniosków do programu „Stop smog”

Urząd Miasta Krakowa (UM) zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w programie „Stop smog”. Osoby korzystające z wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, chcące wymienić je na urządzenia niskoemisyjne oraz wykonać termomodernizację budynku, mogą złożyć wniosek o dotację. Można uzyskać do 53 tys. zł bezzwrotnych środków. Nabór wniosków trwa do 31 maja.

Program „Stop smog” – kto otrzyma wsparcie?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 52 966,1 zł dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jak poinformował UM, program „Stop smog” skierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 3 116,68 zł netto/miesiąc. Zaś w gospodarstwie wieloosobowym, dochód nie może przekraczać kwoty 2 226,20 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie można złożyć w Punktach Obsługi Mieszkańców UM lub przesłać go pocztą na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza UM. Możliwe jest złożenie wniosku drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP bądź konta mailowego wnioskodawcy. W tym wypadku wniosek należy przesłać na adres mailowy podany przez UM: jp.umk@um.krakow.pl.

Składany elektronicznie wniosek powinien zostać podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu