stare piece

Szczecin wspiera mieszkańców chcących wymienić stare piece

Urząd Miasta Szczecin (UM) przekazał informację o prawie 3 mln zł, które wkrótce trafią do mieszkańców miasta. Ci, którzy chcą wymienić stare piece na proekologiczne źródła ciepła, otrzymają wsparcie dzięki programowi „Ciepłe Mieszkanie”.

Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła wpłynie na poprawę jakości powietrza

Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe to jedno z kluczowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako miasto od lat realizujemy programy, które wspierają mieszkańców w tym procesie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu już wkrótce piece i kotły węglowe znikną z ponad stu kolejnych szczecińskich mieszkań – powiedział Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

Program skierowany jest do osób fizycznych. Muszą one posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Jak wysokie wsparcie można otrzymać by wymienić stare piece?

Jak podał UM, podstawowy poziom wsparcia, przy dochodzie nie wyższym niż 135 tys. zł rocznie, wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie może sięgać więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Poziom podwyższony – miesięczny dochód nie przekracza 1894 zł na członka gospodarstwa domowego wieloosobowego i 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Poziom najwyższy – miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł na członka gospodarstwa wieloosobowego i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ustalone jest prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego – w tym wypadku wsparcie może wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Wspólnoty mieszkaniowe na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, mogą otrzymać 375 000 zł – do 60% kosztów kwalifikowanych.

Pula środków przeznaczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dotacje wynosi 2 955 000 zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu