proekologiczne działania

Środki na proekologiczne działania

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP) poinformował o startujących w najbliższym czasie konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO).

W kwietniu rozpoczną się nabory wniosków o wsparcie przedsięwzięć związanych m.in. z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – przekonuje Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Środki na proekologiczne działania w ramach RPO

W ramach RPO województwo dysponuje kwotą 9,5 mld zł. Regionalny Program Operacyjny jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych – przekonuje UMWKP.

Właśnie w ramach RPO, samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (w tym tzw. przydomowych) i systemów zaopatrzenia w wodę. W puli dwóch aktualnych konkursów jest 55 mln zł. Nabory potrwają – w zależności od konkursu – do 20 kwietnia i 30 kwietnia.

Jak zaznacza urząd marszałkowski, w kwietniu ruszą dwa nabory wniosków w konkurach na dofinansowanie projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków publicznych. W ramach tych konkursów, o wsparcie mogą się ubiegać samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły, placówki medyczne i przedsiębiorstwa komunalne. W jednym konkursie w puli jest 5,3 mln zł, a w drugim 4,2 mln zł. Nabory potrwają do 11 maja i 14 maja

Z kolei w ramach dwóch konkursów można się ubiegać o wsparcie inwestycji służących rozwijaniu infrastruktury, która pozwoli na właściwe kierowanie ruchem turystycznym na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo oraz na ochronę siedlisk i gatunków; na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych; budowę, ośrodków edukacji ekologicznej oraz przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne. W pierwszym konkursie samorządy lokalne i ich jednostki mogą wnioskować o wsparcie od 16 do 30 kwietnia. W drugim naborze wniosków samorządy terytorialne i ich jednostki, organizacje pozarządowe i spółki prawa handlowego mogą aplikować o wsparcie od 30 kwietnia do 30 maja. W sumie do dyspozycji beneficjentów w obu konkursach pozostają 3 mln zł.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. pixabay.com