Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze w Opolu z dotacją

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisali umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła – informuje ECO.

Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł, wsparte zostaną dotacją z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Sieci ciepłownicze w Opolu z dotacją z POIiŚ-u

Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Konsularnej w Opolu. Ponadto ECO wybuduje sieci i przyłącza cieplne i wykona pięć indywidualnych węzłów cieplnych, które zastąpią zlikwidowany węzeł grupowy. Przebudowana zostanie również sieć w rejonie ul. Sosnkowskiego o łącznej długości ponad 1 km.

Wartość dotacji to niemal 2 mln zł. Unijne fundusze są dla nas potężnym wsparciem w procesie modernizacyjnym, którego efektem będzie zarówno ochrona środowiska, jak też poprawa niezawodności dostaw naszego ciepła – mówi Monika Stypułkowska, członek Zarządu ECO ds. ekonomicznych.

Efektem realizacji projektu ma być zmniejszenie emisji pyłów o 80 kg, a dwutlenku węgla o 359 ton w skali roku. Rocznie zaoszczędzonych zostanie także ok. 170 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2021 r.

Umowa został podpisana w Warszawie przez Artura Szymona Michalskiego, zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusza Tarnopolskiego pełnomocnika, p.o. głównego księgowego NFOŚiGW. Energetykę Cieplną Opolszczyzny przy zawarciu umowy reprezentowała wspomniana Monika Stypułkowska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ECO

fot. ECO

reklama

 

reklama