Sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru ze wsparciem

W Polsce w ramach rozwoju elektromobilności będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Komisja Europejska zgodziła się 29 października br. na wdrożenie polskiego programu pomocowego w tym obszarze, a Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaakceptowała dedykowany temu program priorytetowy.

W celu popularyzacji transportu zeroemisyjnego będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru

Decyzje obu gremiów otwierają drogę do realizacji programu priorytetowego pn. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który został przygotowany w NFOŚiGW w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego.

Komisja Europejska wydała decyzję w zakresie notyfikacji pomocy publicznej, dzięki czemu Narodowy Fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe na wsparcie budowy w całym kraju gęstej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru – podaje NFOŚiGW.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW (wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania), budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru – wtlicza NFOŚiGW.

870 mln zł na sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru

Budżet na dofinansowanie wspomnianych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do 870 mln zł, przy czym największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych. 70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne. Z kolei kwota do 100 mln zł wesprze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu od podstaw lub modernizacji ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

O dofinasowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r. – wskazuje NFOŚiGW.

Do tego, aby program mógł zostać uruchomiony – po decyzjach Komisji Europejskiej i Rady Nadzorczej NFOŚiGW – potrzebne jest jeszcze rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, które obecnie jest procedowane – dodaje Fundusz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama