Sieć dróg rowerowych

Sieć dróg rowerowych powiększy się w Stargardzie

Miłośnicy dwóch kółek będą mogli poruszać się w Stargardzie po nowej trasie – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). Stanie sią tak, gdyż sieć dróg rowerowych w tym mieście powiększy się o ponad 2 km. Nowa ścieżka powstanie wzdłuż ulic: Barnima, Nasiennej, Spokojnej i Armii Krajowej. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), a umowę o dofinansowanie podpisali w miniony piątek (26 lutego br.) w Stargardzie Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i Rafał Zając, prezydent miasta.

Sieć dróg rowerowych rozbudowywana w Stargardzie fragmentem Trasy Pojezierzy Zachodnich

To – jak zaznacza UMWZ – kolejna rowerowa inwestycja w Stargardzie. Tym razem powstanie odcinek dla cyklistów liczący ponad 2 km długości. Na każdej z trzech pierwszych wymienionych ulic droga rowerowa będzie mieć po ok. 600 m, na ostatniej blisko 400 m. Dodatkowo zaplanowano montaż czterech przystanków autobusowych i modernizację ul. Barnima.

sieć dróg rowerowych
rys. UMWZ

Nowa droga stanowić będzie fragment popularnej Trasy Pojezierzy Zachodnich. Jej północna odnoga prowadzi z Ińska właśnie do Stargardu, a dalej do Szczecina, Dobrej i polsko-niemieckiej granicy. Trasa Pojezierzy Zachodnich docelowo ma mieć aż 420 km, więc odcinek stargardzki to jej nieduża, ale ważna część. Ułatwi przejazd przez miasto, umożliwi rowerzystom bezpieczne dotarcie m.in. do dworca kolejowego – podkreślił zachodniopomorski marszałek.

Koszt całkowity zadania to ponad 12 mln zł, a UMWZ ze środków unijnych RPO przeznaczy na ten cel 9,6 mln zł. Na realizację projektu samorząd miejski w Stargardzie będzie mieć czas do grudnia 2023 r.

Inwestycja w sieć dróg rowerowych z dofinansowaniem z RPO

Jak zaznacza UMWZ, inwestycja Stargardu wpisuje się w założenia drugiej Osi Priorytetowej RPO pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2. „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”. Urząd marszałkowski wylicza, że tylko w ramach tego działania władze Stargardu sięgnęły po wielomilionową pomoc UE na wymianę prawie 2,5 tys. punktów oświetleniowych przy kilku ulicach w mieście, a także na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją skrzyżowania przy ul. Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema i Towarowej.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. i rys. UMWZ

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama