Komponent programu „Mój Elektryk”

Ruszy ostatni komponent programu „Mój Elektryk”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że uruchamia ostatni komponent programu „Mój Elektryk”. Od 22 listopada br. ma się bowiem rozpocząć nabór wniosków o dotacje dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem. Wsparcie obejmie samochody osobowe oraz dostawcze, a także pojazdy kategorii L.

Dla kogo ostatni komponent programu „Mój Elektryk”?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd NFOŚiGW zwiększył budżet programu priorytetowego „Mój Elektryk” o 200 mln zł (w sumie do 700 mln zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty niebędące osobami fizycznymi. Wnioski o dofinansowanie zakupu „elektryków” będzie można składać od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet – zaznacza NFOŚiGW i dodaje, że o wsparcie mogą aplikować  przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, a także fundacje, spółdzielnie oraz rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe.

To kolejna faza wdrażania programu priorytetowego „Mój Elektryk” – zaznacza NFOŚiGW i dopowiada, że uruchomił dotacje dla osób fizycznych na zakup aut osobowych oraz dotacje do leasingu i najmu długookresowego, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

W Polsce sektor komunikacyjny odpowiada za około 15% emisji gazów cieplarnianych, a także hałas i wyrzucanie do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przy czym największy w tym udział ma transport drogowy, dlatego konsekwentnie dążymy do obniżenia zużycia paliw emisyjnych w tym obszarze – zaznacza Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w naszym kraju „zielonego” transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów dla swoich flot – dodaje szefowa resortu.

Komponent programu „Mój Elektryk”, czyli częściowa refundacja kosztu zakupu auta

Podobnie jak w przypadku osób indywidualnych i rodzin, od których NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie od lipca 2021 r., także w obecnie uruchamianym naborze wsparcie polega na częściowej refundacji kosztu zakupu zeroemisyjnego auta do kwot określonych w programie „Mój elektryk”. Przedmiotem wsparcia mają być zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, a także pojazdy kategorii L o zeroemisyjnym napędzie (elektryczne lub wodorowe).

Dla osobowych „elektryków” przewidziano dotację w wysokości 18750 zł lub 27000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy – deklaruje Artur Lorkowski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW. – Dodam, że na dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln zł, zwiększając tym samym obecny budżet programu „Mój elektryk” do 700 mln zł – uzupełnia wiceszef Funduszu.

Jakie pojazdy dofinansuje ostatni komponent programu „Mój Elektryk”

Program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km – dopowiada NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama