niebiesko-zielonej infrastruktury

Projekty z dziedziny transportu, niebiesko-zielonej infrastruktury oraz bioróżnorodności dofinansowane

Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła w Oświęcimiu promesy dla beneficjentów. Wybrane w trzech konkursach zadania dotyczyły transportu, niebiesko-zielonej infrastruktury oraz bioróżnorodności. Według przekazanej informacji, w ramach realizacji tych projektów na terenie Małopolski Zachodniej ma zostać zainwestowane blisko 110 mln zł ze środków unijnych. Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM)

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski i dofinansowanie m.in. na rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury

Województwo Małopolskie w połowie 2023 r. rozpoczęło wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM). W ramach programu FEM 2021-2027 do dyspozycji mamy kwotę 2,69 mld euro, co przy uwzględnieniu obecnego kursu euro wynosi ponad 11,5 mld złotych. Nasz poprzedni program (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020) posiadał nieznacznie większy budżet środków europejskich. W RPO WM, Samorząd Województwa miał do dyspozycji około 12,7 mld złotych. Nowością w programie FEM 2021-2027 są środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) dedykowane wyłącznie obszarowi Małopolski Zachodniej, który obejmuje powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. To kwota około 254 mln euro, czyli około 1,1 mld złotych na projekty związane z łagodzeniem na tym obszarze skutków transformacji energetycznej – powiedziała Iwona Gibas. Podczas odbywającej się w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej uroczystości, beneficjenci trzech konkursów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej odebrali 15 promes.

Warto podkreślić, że dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to bardzo atrakcyjna oferta dla beneficjentów. Maksymalny poziom dotacji w przypadku transportu wynosi 85%, a dla projektów dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury oraz ochrony przyrody aż 95 % – dodała Iwona Gibas.

Dofinansowane projekty z dziedziny transportu

W obszarze „transport”, na kwotę ponad 65 mln złdofinansowano siedem projektów. Gmina Kęty zamierza przebudować teren dworca autobusowego w Kętach, powstanie także nowy budynek dworca. W Gminie Chełmek przebudowany zostanie dworzec kolejowy w Gorzowie. Gmina Brzeźnica poprawi infrastrukturę dla rowerzystów. Ponadto w ramach projektu powstanie punkt przesiadkowy oraz parking w Brzeźnicy. Firma „Transgór”z Mysłowicma zakupić nowe, proekologiczne autobusy. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu wymieni tabor autobusowy z napędem konwencjonalnym na autobusy zeroemisyjne. Gmina Spytkowice wybuduje parkingi typu „parkuj i jedź”. Zaś Gmina Bukownoprzeprowadzi zieloną transformację swojego transportu.

Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury oraz ochrona bioróżnorodności

W zakresie „rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury” dofinansowano siedem projektów na kwotę ponad 41 mln zł. Gmina Andrychów zrealizuje projekt „Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra”. Miasto Oświęcim w ramach zadania „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, stworzy park miejski na terenie bulwarów. FUNDACJA CAMPUS BEMKE zrealizuje projekt „Rozwój infrastruktury terenów Campusu Bemke w Kleczy Dolnej – miejsca edukacji społecznej i transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej”. W Gminie Wadowice w ramach projektu „Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice” powstaną zielone wiaty przystankowe, łąki kwietne, deszczowe ogrody czy budki dla ptaków. W Olkuszu przeprowadzona zostanie rewitalizacja starówki – na olkuskim rynku pojawią się nowe nasadzenia. Gmina Bukowno realizować będzie projekt „Zielono-niebieskie Bukowno – budowa infrastruktury publicznej w gminie Bukowno”. Projekt Gminy Kętyprzewiduje natomiast uzupełnienie istniejących terenów zieleni rozwiązaniami opartymi na przyrodzie zarówno w zakresie zielonej, jak i niebieskiej infrastruktury.

W obszarze bioróżnorodności dofinansowano jeden projekt. Kwota dofinansowania to prawie 3,5 mln zł. „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja – etap II” to projekt złożony przez Gminę Klucze.

Łagodzenie skutków transformacji energetycznej

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej (254 mln euro) w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski, to wsparcie finansowe, które ma być przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej na terenach węglowych regionu. Na wsparxie w jego ramach mogą liczyć inwestycje w powiatach wadowickim, oświęcimskim, olkuskim oraz chrzanowskim. Chodzi o inwestycje zarówno w gospodarkę i środowisko regionu, jak i w obszar społeczny, tak aby osoby stopniowo tracące prace w górnictwie, mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować. Wsparciem objęte zostaną projekty z obszaru promocji przedsiębiorczości i inwestycje przyjazne środowisku, dotyczące termomodernizacji budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła – dodał UMWM.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu