Rośnie góra wniosków

W Urzędzie Miasta Krakowa rosną stosy wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieców z węglowych na bardziej przyjazne środowisku. Złożone obecnie wnioski opiewają na sumę ponad 60 mln zł! A wszystko za sprawą przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały, zakazującej od 2018 r. palenia węglem na terenie Krakowa.
 
Aby móc wesprzeć krakowian, lokalne władze starają się pozyskać na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (już złożono w tej sprawie wniosek) oraz ze środków programu KAWKA.
 
Niestety, choć sprawa likwidacji palenisk węglowych pozostaje dla Miasta zadaniem priorytetowym, to jednak nie wszyscy dostaną dotację w tym roku – właśnie przez wzgląd na ograniczony budżet. Dlatego urzędnicy poinformowali, że wszystkie wnioski złożone po 14 sierpnia br. zostaną rozpatrzone i zrealizowane dopiero w 2015 r.
 
Przy okazji warto dodać, że tylko w bieżącym roku Kraków pozyskał ponad 24 mln zł na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne. Na lata 2015-2018 zabezpieczono na ten cel środki z tytułu opłat i kar w wysokości 3 mln rocznie. Ponadto złożono wniosek o dotację w wysokości 90 mln zł z programu KAWKA. Kolejne 150 mln zł być może uda się pozyskać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Na podstawie: http://krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu