Retencja na wsi

Retencja na wsi z budżetem 50 mln zł

Retencja na wsi – od 22 lipca br. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sięgać po pomoc na realizację zadań w tym zakresie – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dodał, że zgodnie z zapowiedziami na ten cel przeznaczono 50 mln zł w formie dotacji, które mogą sięgnąć do 70% kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa do 17 grudnia przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu.

Retencja na wsi – czyli dofinansowanie z programu pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Źródłem krajowych dotacji będzie program NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, który po modyfikacji przewiduje finansowanie samorządowych zadań w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. Za takie – według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętej w 15 października 2019 r. przez Radę Ministrów – uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – przypomina NFOŚiGW.

Ogłoszony nabór dotyczący finansowania retencji na wsi wpisuje się w szersze działania Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW, których celem jest m.in. łagodzenie skutków suszy w Polsce. Program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, czyli finansowanie działań, których celem jest retencja na wsi, jest jednym z 26 programów uwzględnionych w tzw. pakiecie zielonych inwestycji, który jest skierowany do różnych beneficjentów i opiewa na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł – podkreśla NFOŚiGW.

Retencja na wsi to nie jedyny program „wodny”

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że wśród innych dostępnych obecnie programów finansujących „wodne” inwestycje jest m.in. cieszący się dużym zainteresowaniem Polaków program „Moja Woda”, w którym zarezerwowano 100 mln zł na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach. Ponadto do 17 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie m.in. realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, na co również zarezerwowano 100 mln zł (ze środków norweskich). Natomiast kolejne 60 mln zł – w ramach unijnego naboru Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zostało przeznaczone dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych (nabór trwa do 28 sierpnia br.).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny