Remediacja Stawu Kalina

Remediacja Stawu Kalina – będą pieniądze z WFOŚiGW w Katowicach

We wtorek 29 grudnia ub.r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach (UM) podpisano umowy na dotację i pożyczkę obejmujące przedsięwzięcie, jakim jest remediacja Stawu Kalina. Środki opiewają łącznie na blisko 8 mln zł. To kolejny etap rozwiązywania ekologicznego problemu miasta.

Remediacja Stawu Kalina – umowa z WFOŚiGW podpisana

Jak podaje UM, dwie umowy – na dotację (w wysokości 5 062 904 zł) i na pożyczkę (2 701 697 zł) podpisali Daniel Beger, prezydent Świętochłowic i Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Dopinamy kolejny element, który był planowany w tym kończącym się już roku. Chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z prezesem Tomaszem Bednarkiem podpisujemy dziś umowy z WFOŚiGW w Katowicach na dotację ponad 5 mln zł i pożyczkę ponad 2,7 mln zł. Przypominam, że szacowany koszt remediacji stawu Kalina to ponad 60 mln zł. Rozbrojenie tej ekologicznej bomby, jaką jest staw Kalina, to jeden z najważniejszych celów, które wyznaczyłem sobie do osiągnięcia jako prezydent Świętochłowic – powiedział prezydent Beger.

Prezydent miasta dodał też, że po trwających półtora roku pracach związanych z dokumentacją finansową i środowiskową, w lipcu nadchodzącego roku, spodziewane jest rozpoczęcie prac w zakresie remediacji stawu. Finalnie prace te mają zakończyć się w sierpniu 2023 r.

Remediacja Stawu Kalina wielokrotnie odkładana w czasie

Sprawa stawu Kalina to temat, który ciągnie się od wielu lat. Wiele razy przekładana była realizacja tego przedsięwzięcia. My też jako WFOŚiGW wydłużaliśmy terminy. I dopiero pan prezydent Beger rozpoczął z całym impetem realizację tej inwestycji – powiedział prezes Bednarek.

Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacja w Polsce – podkreśla świętochłowicki magistrat i dodaje, że gmina ma zapewnione finansowanie dla projektu, w kwocie ok. 60 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków będących w dyspozycji WFOŚiGW.

Co obejmuje remediacja Stawu Kalina?

W styczniu 2020 r. władze miejskie zawarły umowę z wykonawcą na realizację projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

W ramach remediacji stawu Kalina usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach. W okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. W ramach docelowego zagospodarowania terenu utworzona będzie m.in. sztuczna wyspa wraz z trzema groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo teren wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie wyposażony w małą architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie. Jak zaznaczył Sławomir Pośpiech, pierwszy zastępca prezydenta miasta Świętochłowice, koncepcja ta przedstawiona mieszkańcom zyskała ich poparcie.

Na podstawie swietochlowice.pl

fot. UM w Świętochłowicach

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny