REACT-UE

REACT-UE dla czystego środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że uruchamia fundusze unijne w ramach instrumentu REACT-UE. Pierwsza transza, która zostanie rozdysponowana w regionie świętokrzyskim na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, wynosi ponad 71 mln zł – wskazali podczas konferencji prasowej, która odbyła się we środę, 5 stycznia br., Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Renata Janik, wicemarszałek. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

REACT-UE – pomoc dla regionów w okresie przejściowym

3 stycznia 2022 roku otrzymaliśmy oficjalną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a to oznacza zgodę na przesunięcie środków unijnych w ramach kilku działań oraz – co dla nas niezwykle ważne – utworzenie w programie dodatkowej osi, do której zostaną wprowadzone środki REACT-UE. To bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy z niecierpliwością – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa.

REACT-UE to forma pomocy dla regionów w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027 – tłumaczy UMWŚ. Instrument ten ma istotne znaczenie w najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem oraz dla pobudzenia inwestycji. Fundusze zarezerwowane dla regionu świętokrzyskiego w ramach pierwszej transzy wynoszą ponad 71 mln zł i zostaną wprowadzone do nowej, dwunastej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO) – REACT-UE dla Świętokrzyskiego.

Dwa rodzaje działań w ramach świętokrzyskiego REACT-UE

W ramach Instrumentu REACT-UE w regionie świętokrzyskim zaplanowaliśmy dwa rodzaje działań. Po pierwsze – dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej konkursu z Działania 3.3, dotyczącego głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (54,6 mln zł) oraz po drugie – wsparcie projektu pod nazwą „Nowe źródło ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, który zakłada likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej obie lecznice (16,8 mln zł). Dzięki decyzji Komisji Europejskiej możemy już przystąpić do uruchomienia procedury wydatkowania funduszy REACT-UE. Projekty, które będą realizowane w ramach tego instrumentu, muszą się zakończyć do grudnia 2023 roku – dodała Renata Janik, wicemarszałek województwa.

Środki REACT-UE – odpowiedź na pilne potrzeby

Marszałek Bętkowski jest przekonany, że środki REACT-UE odpowiedzą na pilne potrzeby regionu, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, racjonalnym wykorzystaniem energii, a co za tym idzie – ograniczą emisję substancji szkodliwych dla środowiska. Bez wątpienia wsparcie to ma służyć także ożywieniu gospodarczemu, tak bardzo potrzebnemu w łagodzeniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – wskazuje UMWŚ. Urząd dodaje, że zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany w RPO to nie tylko REACT-UE, ale i przesunięcie unijnych funduszy w wysokości ponad 20 mln euro (czyli ok. 92 mln zł) w ramach poszczególnych działań. A to oznacza efektywne wykorzystanie środków z kończącej się perspektywy finansowej UE i przeznaczenie ich na przedsięwzięcia, które cieszyły się największym zainteresowaniem beneficjentów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu