Ratownictwo ekologiczne

Ratownictwo ekologiczne z dofinansowaniem

2,5 mln zł na zakup wyposażenia i wozów bojowych dla straży pożarnej zarezerwował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) na rok bieżący.

Środki powyższe pozostają do dyspozycji dolnośląskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz gmin.

Ratownictwo ekologiczne ze wsparciem WFOŚiGW we Wrocławiu

Promesy dla przedstawicieli Komend Powiatowych i Miejskich PSP w Kłodzku, Oławie, Oleśnicy, Złotoryi i Jeleniej Górze zostały wręczone podczas zorganizowanej konferencji prasowej w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP.

Dzięki nowym pojazdom strażacy będą mogli podejmować skuteczne akcje zapobiegające skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie pożarów czy wypadków komunikacyjnych – powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W prowadzeniu tego typu akcji ratownikom pomoże nowoczesne wyposażenie, m.in. zestawy do ograniczania rozlewisk olejowych i rozsiewacz sorbentu.

Jak podkreśla WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki udzielonym przez ten Fundusz dotacjom o wartości blisko 18 mln zł, w latach 2010-2017, dolnośląskie straże pożarne (zarówno OSP, jak i PSP) wzbogaciły się o 142 nowoczesne pojazdy wyposażone w sprzęt używany m.in. podczas katastrof chemiczno-ekologicznych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

 

partner medialny