PWiK w Ząbkach ze wsparciem

PWiK w Ząbkach ze wsparciem z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach (PWiK).

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach-Drewnicy.

PWiK w Ząbkach ze wsparciem na energooszczędny budynek

Jak podaje NFOŚiGW, nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na rozwiązaniach proekologicznych, ma zagwarantować wysoką efektywność energetyczną, a przez to także lepszą jakość powietrza.

24 stycznia br. w Warszawie podpisane zostały dwie umowy związane ze wsparciem inicjatywy ząbkowskiego PWiK. Pierwsza reguluje przekazanie dotacji w wysokości ponad 950 tys. zł, a druga potwierdza udzielenie preferencyjnej pożyczki – 1,4 mln zł.

Umowy podpisali Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes Zarządu PWiK w Ząbkach i Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła także Małgorzata Zyśk, burmistrz miasta Ząbki.

Jak informuje NFOŚiGW, w efekcie realizacji projektu wartego niemal 6,9 mln zł beneficjent ma zbudować, do końca sierpnia br., na terenie stacji uzdatniania wody „Drewnica” energooszczędny budynek o powierzchni użytkowej 1200 m2. Budynek zostanie wyposażony m.in. w pompę ciepła oraz liczącą 57 paneli instalację fotowoltaiczną. W budynku, o regulowanej temperaturze, zostanie zapewniony standard energetyczny mierzony wielkością nieodnawialnej energii pierwotnej EP = 58,80 kWh/m2 na rok, czyli o ponad 60% lepszym niż w obiektach referencyjnych – wskazuje NFOŚiGW.
Planowany efekt ekologiczny projektu to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ponad 450 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 30 ton/rok.

Narodowy Fundusz zaznacza przy okazji, że ząbkowskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne posiada doświadczenie w realizacji projektów budowlano-montażowych. Dzięki pożyczce z NFOŚiGW spółka zrealizowała już budowę stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji. W ocenie NFOŚiGW, przedsiębiorstwo dysponuje niezbędnym potencjałem techniczno-organizacyjnym potrzebnym dla realizacji projektów w tym obszarze.

Pomoc finansowa została udzielona w ramach program priorytetowego Narodowego Funduszu Poprawa jakości powietrza, Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

partner merytoryczny