PSZOK i termomodernizacja

PSZOK i termomodernizacja z dofinansowaniem

Maków Mazowiecki otrzyma niespełna 432 tys. zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt zostanie wsparty dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

PSZOK z dofinansowaniem

Dzięki unijnemu wsparciu już drugiej połowie 2018 r. w Makowie Mazowieckim zostanie oddany do użytku PSZOK.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia dotychczasowy PSZOK w Makowie Mazowieckim, czyli budynek magazynowo-biurowy i plac, zostaną wkrótce zmodernizowane. Zainstalowana zostanie waga najazdowa oraz boksy do gromadzenia m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych. Dodatkowo wybudowane zostaną wiaty do zbiórki szkła, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Utworzone będzie także miejsce do składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne Na terenie PSZOK-u powstanie również szczelny zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia odcieków pochodzących z odpadów biodegradowalnych.

Oprócz tego wykonany zostanie utwardzony plac manewrowy, powstaną też pasy izolacyjne z zimozielonej roślinności szybkorosnącej.
Całkowity koszt projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Mazowieckim” określono na ponad 930 tys. zł.

Termomodenizacja z dofinansowaniem

Z kolei dzięki ponad 1,15 mln zł ze środków unijnych jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu (WSD).

Konkretnie chodzi o termomodernizację sali gimnastycznej seminarium, tj. jednego z kompleksu budynków użyteczności publicznej WSD. W ramach projektu wykonane zostanie ocieplenie ścian, stropodachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Przeprowadzone zostaną też prace instalacyjne związane z modernizacją kotłowni i instalacją pomp ciepła. Poza tym oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne i zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

Koszt projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu” wyniesie ponad 1,44 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

fot. pixabay.com

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama