Przewodnictwo na finiszu

Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Konwencji klimatycznej to główny powód spotkania ministra Marcina Korolca, prezydenta Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (COP19) z Ban Ki-moonem, Sekretarzem Generalnym ONZ. Spotkanie odbyło się w Nowym Jorku.
 
ministerstwo
 
Ban Ki-moon podziękował ministrowi Korolcowi za przewodnictwo warszawskiej konferencji COP19 i procesowi negocjacyjnemu w 2014 r. Doprowadziły one do stworzenia fundamentów nowego porozumienia klimatycznego oraz zapewniły zbudowanie powszechnej woli politycznej na rzecz jego zawarcia w Paryżu w 2015 r. Sekretarz Generalny ONZ wyraził również zadowolenie z przyjęcia konkluzji w sprawie celów redukcyjnych Unii Europejskiej do 2030 r. oraz zaangażowania Polski i jej ostateczną zgodę na przyjęcie tak znaczących zobowiązań.
 

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny