Przeprowadzenie remontu termomodernizacyjnego

Przeprowadzenie remontu termomodernizacyjnego przedszkola miejskiego ze wsparciem NFOŚiGW

Niemal 1,8 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umożliwiło m.in. przeprowadzenie remontu termomodernizacyjnego przedszkola miejskiego nr 1 w Sulejówku (woj. mazowieckie). Fundusz podkreśla, że ze zmodernizowanego i ocieplonego obiektu będzie korzystać 170 dzieci.

Przeprowadzenie remontu termomodernizacyjnego przedszkola

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia beneficjent (Miasto Sulejówek) miał możliwość wykonania remontu termomodernizacyjnego przedszkola i rozbudowę przedszkola miejskiego nr 1 przy ul. I.J. Paderewskiego 47. Jest to wolnostojący (częściowo dwukondygnacyjny a częściowo trzy kondygnacyjny) murowany budynek wybudowany w 1937 r. w technologii tradycyjnej. W latach 80. została do niego dobudowana m.in. kotłownia węglowa – wskazuje NFOŚiGW.

Remont i rozbudowa obiektu, trwające od 2018 r., zostały zakończone i inwestycję oddano do użytku. Dzięki pracom obiekt jest bardziej funkcjonalny, poprawiono jego estetykę. Natomiast termomodernizacja budynku zaprocentuje także zmniejszeniem zapotrzebowania na energię pierwotną o 11,92% w stosunku do jego poprzedniego stanu. Aby uzyskać ten ważny efekt podjęto kilka zasadniczych aktywności budowlanych. Zwiększono izolacje poszczególnych przegród budowlanych (w stosunku do standardowych grubości). Przy remoncie stropów, okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystano materiały i technologie o niskim współczynniku przenikania ciepła. Ponadto zainstalowano centralne ogrzewanie zasilane dwoma kotłami gazowymi o łącznej mocy 130 kW oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Unowocześniono także instalacje wodociągową, sanitarną i deszczową. Instalację oświetleniową oparto na indywidulanych oprawach LED – wylicza NFOŚiGW.

Przeprowadzenie remontu termomodernizacyjnego i jego efekty

Rezultatem przeprowadzenia projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 64,06 GJ/rok. Nastąpi także redukcja emisji CO2 o 3,42 Mg/rok.

Koszt całkowity przedsięwzięcia w Sulejówku wyniósł ok. 4,6 mln zł, a dofinansowanie z NFOŚiGW zostało przekazane w dwóch formach: dotacji i niskooprocentowanej pożyczki, obie w wysokości po ok. 890 tys. zł. Źródłem dofinansowania inwestycji jest program NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza” (Część 5) „Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”).

Umowę przekazania środków dla projektu 19 listopada br. podpisali w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW: Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW i Arkadiusz Śliwa, burmistrz Miasta Sulejówek.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. NFOŚiGW