prośrodowiskowe inwestycje

Prośrodowiskowe inwestycje w Małopolsce

Mieszkańcy Olszyn już wkrótce będą mogli korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast w gminie Iwkowa powstanie oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną – podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Nie obejdzie się również bez termomodernizacji budynku w Tarnowie.

Wspomniane przedsięwzięcia będą realizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Prośrodowiskowe inwestycje – termomodernizacja

Prace termomodernizacyjne w budynku Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie potrwać mają do końca przyszłego roku. Na inwestycję, której wartość oszacowano na ponad 4,5 mln zł przeznaczono prawie 560 tys. zł ze środków unijnych. Dzięki projektowi utrzymanie placówki będzie tańsze, a jej ogrzewanie – przyjaźniejsze środowisku. W placówce zostanie również zainstalowane energooszczędne oświetlenie LED-owe oraz wentylacja pozwalająca na mechaniczne odzyskanie ciepła. Inwestycje pozwolą obniżyć koszty zakupu energii o 53%.

Prośrodowiskowe inwestycje – gospodarka wodno-ściekowa

Zarówno podtarnowskie Olszyny, jak i gmina Iwkowa postawiły na ochronę środowiska przed ściekami – przekonuje UMWM. To tam powstaną bowiem nowe sieci kanalizacyjne, wybudowana zostanie też oczyszczalnia ścieków. Do tego dojdzie budowa sieci wodociągowej. Prace, które mają się zakończyć w połowie 2020 r. będą miały duże znaczenie dla ochrony środowiska, w tym wód gruntowych.

W Olszynach w ramach dofinansowanego projektu powstanie ponad 28 km sieci kanalizacyjnej oraz nowa sieć wodociągowa. Ta druga zostanie połączona z siecią zlokalizowaną w Jodłówce Tuchowskiej. Zbierane kolektorami ścieki będą przekazywane do oczyszczalni w Szerzynach. Koszt całości prac szacuje się na ponad 13,7 mln zł. Niemal połowę tych wydatków – 6,4 mln zł – zostanie pokryte ze środków unijnych.

Z kolei na terenie gminy Iwkowa powstanie oczyszczalna ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, której koszt szacuje się na niemal 24 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł pokryje dotacja z RPO WM. Sieć kanalizacji sanitarnej, która obejmie miejscowości: Kęty, Iwkową, Porąbkę Iwkowską oraz Drużków Pusty będzie miała długość blisko 30 km. W ramach tej inwestycji powstanie budynek oczyszczalni wraz z całą infrastrukturą (m.in. drogi wewnętrzne, zjazd publiczny z drogi gminnej oraz parkingi). Ponadto na potrzeby oczyszczalni zostanie zakupiony ciągnik rolniczy z beczką asenizacyjną.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama