Promesy dofinansowania

Promesy dofinansowania na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

W miniony piątek, przedstawiciele kilkunastu gmin odebrali z rąk Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego promesy dofinansowania na łączną kwotę prawie 17 mln zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz na realizację projektów w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w obszarze wrocławskim – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Promesy dofinansowania dla gmin z Dolnego Śląska

Jak podaje UMWD, promesy dofinansowania na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową o wartości ponad 16,5 mln zł odebrali przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego. Pomoc przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

– Wspieramy inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową różnych rodzajów małej infrastruktury. Działania te niewątpliwie wpływają na standard życia mieszkańców dzięki poprawie jakości wody czy warunków sanitarnych – zaznaczył marszałek Przybylski.

Urząd marszałkowski podkreśla, że nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Łącznie wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów, a ich wartość opiewała na kwotę ponad 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Jakie gminy otrzymały promesy dofinansowania?

Do grona beneficjentów z subregionu wrocławskiego należą: Gmina Krośnice (995 395 zł), Gmina Cieszków (409 570 zł), Gmina Domaniów (2 mln zł), Gmina Wiązów (1 292 212 zł), a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie (1 995 565 zł) i Gmina Malczyce (1 964 276 zł). Ponadto wsparcie uzyskały: Zakład Usług Komunalnych w Miękini (2 mln zł), Gmina Udanin (1 555 505 zł), Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO (1 112 127 zł), a także Gmina Wińsko (882 000 zł) i Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach (2 mln zł) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej (342 545 zł).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWD

fot. UMWD

reklama

 

reklama