ekodoradców

Dofinansowanie na działalność ekodoradców dla małopolskich gmin

25 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 27 zadań zgłoszonych w naborze w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach. Wartość przyznanego wsparcia wynosi ponad 12 mln zł.

Które gminy otrzymały dofinansowanie?

Gminami, które otrzymały wsparcie na dofinansowanie projektów są Łukowica, Rabka-Zdrój, Limanowa, Miechów, Bolesław, Szczurowa, Lipinki, Gródek nad Dunajcem, Iwanowice, Tomice, Kamionka Wielka, Siepraw, Łapanów, Korzenna, Radgoszcz, Czchów, Chrzanów, Jodłownik, Mszana Dolna, Bukowno, Mędrzechów, Uście Gorlickie, Nowy Sącz, Raba Wyżna, Tokarnia, Biecz i Łososina Dolna. Wybrane zadania stanowią ostatni pakiet przedsięwzięć, jaki uzyskał dofinansowanie w tym naborze. Łącznie do dofinansowania zostało wybranych 111 zadań. Jak przekazał UMWM, łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 51 mln zł. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Jaka jest rola ekodoradców?

Nabór skierowano do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Te mogły ubiegać się o wsparcie w zakresie m.in. zatrudnienia ekodoradcy, utworzenia stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców, prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych, przygotowania i wdrażania strategii transformacji energetycznej, analizy, monitoringu i przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego w gminie, analizy i zarządzania zużyciem energii w budynkach, w tym w budynkach użyteczności publicznej czy zakupu sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji. Ekodoradcy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Pomagają pozyskać dotacje m.in. z programów „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd”. Zajmują się również edukacją ekologiczną mieszkańców. Organizują spotkania, prelekcje w szkołach oraz stoiska edukacyjno-ekologiczne podczas wydarzeń gminnych.

Dzięki utworzeniu w Małopolsce sieci ekodoradców mieszkańcy zyskali możliwość fachowej konsultacji w zakresie termomodernizacji budynków czy wymiany pozaklasowych kotłów. Ten model wsparcia sprawdził się, dlatego konsekwentnie przeznaczamy unijne środki na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego, które chcą by taki ekodoradca działał i pomagał mieszkańcom – podsumował Józef Gawron, wicemarszałek województwa.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu