trzech programów dotacyjnych

Nabór wniosków do trzech programów dotacyjnych

Od 5 lutego można składać wnioski o dotacje w ramach trzech programów dotacyjnych. Chodzi o program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Drugi jest program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, a trzecim program krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. Wnioski można składać do 9 lutego. Informację tę przekazał Urząd Miasta Krakowa (UM).

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Magistrat zaznacza, że najwyższa kwota jaką można uzyskać, to 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może jednak wynieść więcej niż:

  • 18000 zł – dla powietrznej pompy ciepła;
  • 33000 zł – dla gruntowej pompy ciepła;
  • 7500 zł – dla instalacji kolektorów słonecznych;
  • 15000 zł – dla instalacji fotowoltaicznych;
  • 7500 zł – dla magazynów energii elektrycznej;
  • 1500 zł – w przypadku systemu zarządzania energią;
  • 6000 zł – dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Dotacje udzielane będą do budynków lub lokali mieszkalnych, a także nieruchomości lokalowych – dodał UM.

 Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych

Jak podał UM, beneficjenci mogą liczyć na dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, wyrażoną w kwocie brutto. Jak liczone są koszty konieczne?

Wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1000 zł za każdy pełny metr sześcienny pojemności zbiornika, maksymalnie 12000 zł.

  • wW przypadku wykonania naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł.

W przypadku wykonania systemu bioretencji – maksymalnie 1000 zł .

  • Dla systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 m drenażu, maksymalnie 12000 zł.

W przypadku wykonania systemu nawadniania terenów zieleni, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 terenu, maksymalnie 12000 zł.

Dla wykonania zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12000 zł.

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Co do programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, to maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 25000 zł.

Dla docieplenia ścian zewnętrznych będzie to maks. 150 zł/m2. W przypadku docieplenia dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją dofinansowanie może wynieść maks. 150 zł/m2. Natomiast dla docieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą dofinansownaie może wynieść do  150 zł/m2. Na wymianę okien można uzyskać maks. 700 zł/m2 powierzchni stolarki), a na wymianę drzwi zewnętrznych (maks. 1800 zł/m2 powierzchni stolarki. Do wymiany  bram garażowych dotacja może sięgnąć maks. 850 zł/m2 powierzchni stolarki.

Magistrat poinformował też, że wnioski razem z wymaganymi załącznikami można będzie przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza – Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków. Można je także składać w punktach obsługi mieszkańców UM. W wersji elektronicznej można je przesyłać na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Natomiast po szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania należy udać się do Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UM: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu