Program zaadresowany do rolników – „zielona” energia w gospodarstwach rolnych

Ruszył program zaadresowany do rolników, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) będzie realizował część pierwszą programu „Agroenergia” na terenie województwa dolnośląskiego, ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w sektorze rolniczym. Będzie on realizowany do 2027 r. – wskazuje WFOŚiGW.

Program zaadresowany do rolników i możliwość dofinansowania OZE

Rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW. Wsparcie będzie obejmowało także instalacje hybrydowe, czyli połączenie fotowoltaiki lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ. Dofinansowanie przewidziano także do zastosowania magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących.

Beneficjenci programu mogą ubiegać się o dotacje do 20% kosztów kwalifikowanych, w kwotach do 15 tys. zł lub do 25 tys. zł. Wszystko w zależności od mocy instalacji. Na realizację programu w naszym województwie NFOŚiGW przeznaczył 2,5 mln zł. Wnioski na wsparcie realizacji projektów należy składać do WFOŚiGW we Wrocławiu przez Portal Beneficjenta, a następnie wydrukowany wniosek należy dostarczyć do Funduszu. Nabór potrwa do wyczerpania środków – tłumaczy Łukasz Kasztelowicz, prezes wrocławskiego Funduszu.

Program zaadresowany do rolników – czyli do kogo?

Program zaadresowany do rolników, co oznacza, że o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych), których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych – wskazuje WFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu