WFOŚiGW we Wrocławiu

Proekologiczne inwestycje ze wsparciem WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) na proekologiczne działania na Dolnym Śląsku przeznaczył w tym roku kilkaset milionów złotych. Duże pieniądze zostaną wypłacone m.in. na walkę z niską emisją, w tym na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Zarząd WFOŚiGW ogłosił 9 marca br. plany oraz podsumował efekty działań Funduszu w roku ubiegłym. Plan dofinansowania wszystkich proekologicznych zadań przez Fundusz opiewa na kwotę 195 mln zł (w tej kwocie 100 mln zł to nisko oprocentowane pożyczki, a reszta to dotacje). Jednak dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dolnośląski Fundusz dysponuje jeszcze większymi środkami, które przeznaczone są na wsparcie programu „Czyste Powietrze”.

WFOŚiGW we Wrocławiu i program „Czyste Powietrze”

Dodatkowa kwota wypłacona Dolnoślązakom, którzy skorzystają z tego programu może sięgnąć nawet 100 mln zł. To pieniądze na wymianę węglowych kopciuchów na piece gazowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz na ocieplenie domów jednorodzinnych. – Nie jest to jedyna ważna wiadomość dla wszystkich Dolnoślązaków zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia z „Czystego Powietrza”. Rząd zaplanował ważne zmiany w tym programie – zaznaczył Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wśród tych zmian WFOŚiGW wylicza m.in. uproszczenia w zasadach przyznawania dotacji, skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni. Uproszczony zostanie też wniosek o dotację. Fundusz zaznacza również, że rząd zapowiada włączenie do programu banków i gmin. Inną nowością będzie możliwość złożenia jednego wniosku na wsparcie z programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Poziomy dotacji zostaną powiązane z efektem ekologicznym, a bonus będzie przyznany za niskoemisyjność i odnawialność. Ważną zmianą będzie też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie dofinansowania inwestycji rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Równocześnie WFOŚiGW we Wrocławiu wskazuje, że w 2019 r. zawarł ponad 2,5 tys. umów w ramach programu „Czyste Powietrze” i wypłacił beneficjentom 17 mln zł. Za te pieniądze udało się zlikwidować 673 piece węglowe/źródła ciepła stałopalne. Zainstalowano też 1031 nowych, proekologicznych źródeł ciepła. Punkty obsługi klienta w ramach programu „Czyste Powietrze” działają we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy oraz w 29 samorządach na terenie Dolnego Śląska.

Plany finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu na 2020 r.

Natomiast na 2020 r. na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu zaplanowano 72,7 mln zł. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie emisji substancji toksycznych. Inne ważne cele, to wspieranie inwestycji z OZE, termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Z kolei na ochronę wód i gospodarkę wodną WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy 61 mln zł. Na inwestycje z zakresu ochrony powierzchni ziemi zaplanowano wydatkowanie 22,9 mln zł. Ważne będzie również wsparcie udzielane na zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. Na tego typu działania zaplanowano 12,5 mln zł.

Pieniądze na ochronę powietrza i OZE

Dolnośląski WFOŚiGW podsumował również efekty działań osiągniętych w ubiegłym roku dzięki wsparciu z jego środków. To m.in. ponad pół tysiąca zawartych umów oraz 201 mln zł pożyczek i dotacji wypłaconych beneficjentom. W realizacji było 80 zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Zainstalowano 1,3 tys. nowych, proekologicznych źródeł ogrzewania, m.in. pieców gazowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. W regionie zlikwidowano ponad 2 tys. pieców węglowych/źródeł ciepła stałopalnych (dane łączne z efektami programu „Czyste Powietrze”).

W 2019 r. został potwierdzony efekt ekologiczny przedsięwzięć, które zostały dofinansowane przez Fundusz od 2016 r. Moc zainstalowanych OZE wyniosła ponad 10 tys. KW. Do powietrza trafiło też mniej gazów cieplarnianych wyrażonych jako CO2 o ponad 31 tys. ton rocznie (redukcja i uniknięcie emisji).

Porządkowanie gospodarki ściekowej i wsparcie dla strażaków

Dzięki pomocy finansowej Funduszu na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie ponad 80 km kanalizacji i wodociągów. To ważna wiadomość nie tylko dla stanu środowiska, ale i także dla zdrowia Dolnoślązaków – wskazał prezes Kasztelowicz. W regionie dzięki nowym inwestycjom znikają kolejne nieszczelne szamba. Dotacje z Funduszu pomogły w zakupie 34 wozów bojowych dla państwowej i ochotniczej straży pożarnych. Program Mały Strażak umożliwił zakup 2,8 tys. sztuk wyposażenia dla 234 jednostek OSP. Te działania to realna pomoc w zapobieganiu skutkom ekologicznych katastrof w regionie – podkreśla WFOŚiGW. Ponadto z dachów i budynków usunięto ponad 3,2 tys. ton rakotwórczego azbestu.

Działania Funduszu to nie tylko dofinansowanie inwestycji. WFOŚiGW we Wrocławiu uczestniczy w ogólnopolskim projekcie doradztwa energetycznego. Doradcy w ubiegłym roku m.in. udzielili 1655 konsultacji oraz przeprowadzili szkolenia dla energetyków gminnych z udziałem przedstawicieli ze 101 jednostek samorządu terytorialnego (JST).

WFOŚiGW we Wrocławiu i fotowoltaika

Wśród przykładów inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2019 r. Fundusz wymienia otwarcie elektrowni słonecznej składającej się z 1,7 tys. paneli fotowoltaicznych w Ligotce (pod Wrocławiem). Łączna moc tej instalacji to ok. 0,5 tys. kW. Moc elektrowni pozwoliłaby zaopatrzyć w energię elektryczną 33 piętrowy wieżowiec. Z kolei w gminie Zgorzelec powstała elektrownia fotowoltaiczna z blisko 3,7 tysiącami paneli. Ta inwestycja przyniesie ograniczenie emisji gazu cieplarnianego (CO2) o blisko 870 ton rocznie.

Dzięki wsparciu z Funduszu otwarto „Zatokę Ekopiratów” – zmodernizowany plac zabaw przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii I Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Oświetlenie zatoki zapewniają 24 panele fotowoltaiczne.

Inne działania wsparte przez WFOŚiGW we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył ponad 83 mln zł na inwestycje w Elektrociepłowni w Polkowicach. Pożyczka ta pozwoli na kompleksową modernizację oraz montaż instalacji m.in. filtrów, wentylatorów i kanałów odprowadzania spalin – powiedział Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Zarządu Funduszu. Inwestycja ograniczy w ciągu roku emisję do powietrza: pyłów o 98 ton, dwutlenku siarki o 265 ton oraz tlenków azotu o 66 ton.

Fundusz podkreśla również, że w ubiegłym roku zostało otwarte najnowocześniejsze w Polsce laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska, w którym prowadzone są badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska. Wsparcie z Funduszu wyniosło 2,7 mln zł. Do laboratorium trafiają próbki m.in. z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych w regionie.

Przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu sokoły wędrowne wracają na Dolny Śląsk – 24 ptaki wypuszczono do sztucznych gniazd w okolicach Milicza. Zanotowano przyrodniczy sukces: dwie samice i dwa samce wylęgły się pod koniec kwietnia w milickich lasach. – WFOŚiGW we Wrocławiu wspierał także inne projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji zajęcy, kuropatw i pstrągów wędrownych. Wsparł również finansowo akcję przenoszenia żab na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz wypasy owiec wrzosówek w Karkonoskim Parku Narodowym – dodał wiceprezes Wiązowski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

 

reklama