Proekologiczne dofinansowanie

Proekologiczne dofinansowanie w Wielkopolsce

Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego odwiedził w ostatnim czasie kilka wielkopolskich gmin, w których zawarte zostały umowy o dofinansowanie różnych proekologicznych inwestycji. Środki na proekologiczne dofinansowanie pochodzą z Unii Europejskiej i są udostępniane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO 2014+).

Wśród dofinansowanych samorządów były m.in. podleszczyńskie gminy Osieczna i Krzemieniewo, a także samorządy z regionu konińskiego – Konin, Babiak, Rzgów, Ślesin, Posad, Władzimirów, Kramsk i Stare Miasto.

Proekologiczne dofinansowanie w okolicach Leszna

Właśnie dzięki środkom unijnym możliwa będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Oporowo, Oporówko i Mierzejewo w gminie Krzemieniewo. Inwestycja będzie wsparta kwotą ponad 5,2 mln zł, a umowę w tej sprawie podpisano 17 lipca br. w Urzędzie Gminy Krzemieniewo. Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Woźniak oraz Radosław Sobecki, wójt Gminy Krzemieniewo.

Tym projektem zostanie objętych 875 osób. Zakłada on także budowę pięciu przepompowni ścieków. Przyznając dofinansowanie dla tej inwestycji, zależało nam na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzemieniewo i spełnieniu wymogów unijnych dyrektyw dotyczących ochrony wód. Ważna jest także poprawa stanu środowiska naturalnego, na co UE kładzie nacisk w tej perspektywie finansowej – skomentował Marek Woźniak.

Beneficjentem dofinansowania jest gmina Krzemieniewo. Ta inwestycja wpisana jest w realizację działania 4.3 WRPO 2014+ „Gospodarka wodno – ściekowa”, a całkowita wartość projektu przekracza 10 mln 113 tys. zł. Wykonanie przedsięwzięcia planowane jest na koniec grudnia 2020 r.

Z kolei „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” to nazwa kolejnego dofinansowanego projektu. Spotkanie w sprawie podpisania umowy na dofinansowanie tego projektu odbyło się również w środę 17 lipca.

Projekt wart przeszło 7,5 mln zł wsparty został kwotą przekraczającą 6,4 mln zł, a realizować go będzie gmina Osieczna wspólnie z powiatem leszczyńskim.

To najwyższy, możliwy poziom dofinansowania funduszami unijnymi będącymi w naszej gestii w tym działaniu. Cieszymy się, że z naszym wsparciem możliwa będzie budowa przeszło 10,6 km ciągu dróg pieszo–rowerowych wraz z budową dwóch miejsc przesiadkowych, w Świerczynie i Grodzisku. Takie punkty są niezbędne, jeśli chcemy skutecznie integrować różne środki transportu, czyli rower, autobus i samochód. To nie tylko lepsza komunikacja, większy komfort, ale i większe bezpieczeństwo, a także efekt ekologiczny – powiedział marszałek.

Proekologiczne dofinansowanie w regionie konińskim

Z kolei 18 lipca br. marszałek Woźniak podpisywał w Konińskiem umowy na dofinansowanie funduszami unijnymi z WRPO 2014+ dwóch proekologicznych projektów. W myśl zawartych umów, w gminie Babiak ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a Konin i sąsiednie gminy wykorzystają fundusze na proekologiczne autobusy i oświetlenie ulic oraz budowę ścieżek rowerowych.

Konin zamierza intensywniej zadbać o jakość powietrza. Stąd projekt zakupu autobusu elektrycznego, budowy ponad 2 km ścieżek rowerowych w gminach Rzgów i Ślesin oraz postawienia w Posadzie, Władzimirowie, Kramsku i Starym Mieście lamp ulicznych zużywających mniej prądu – wylicza Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Redukcja gazów cieplarnianych do atmosfery, a także zapewnienie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego ma być efektem projektu Konina, na który przyznano proekologiczne dofinansowanie. Miasto, w partnerstwie z gminami powiatu konińskiego oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie, stawiają na realizację II etapu zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie konińskiego obszaru strategicznej interwencji. Potrzeba jednak na tę inwestycję sporych nakładów finansowych. I tu z pomocą wychodzi Zarząd Województwa Wielkopolskiego, decydując się na przeznaczenie blisko 4,4 mln zł z funduszy na wsparcie projektu.

Jeśli chcemy działać w duchu zrównoważonego rozwoju, musimy inwestować w ochronę środowiska. Cieszę się, że Konin i gminy tego obszaru decydują się zwiększyć wykorzystanie nieemisyjnego transportu oraz zadbać o ekologiczne oświetlenie uliczne. Zrównoważona mobilność i niska emisja pozwalają nam skutecznie walczyć z przekroczeniami wartości pyłu PM10 na tym terenie, co jest dla jakości naszego życia bardzo istotne – podkreślił Marek Woźniak.

Umowę z marszałkiem podpisał prezydent miasta Piotr Korytkowski.

Projekt wod-kan w gminie Babiak

Natomiast w Urzędzie Gminy Babiak realne kształty dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 856,5 tys. zł przybrał projekt z dziedziny wod-kan. Jak podaje UMWW, proekologiczne dofinansowanie pozwoli większej liczbie mieszkańców podłączyć się do kanalizacji sanitarnej i do sieci wodociągowej. Jest to w przełożeniu na liczby 2,185 km kanalizacji sanitarnej i 1,422 km sieci wodociągowej.

To ważne nie tylko dla samych mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska, która jest przedmiotem naszego zainteresowania i troski Komisji Europejskiej – powiedział marszałek Woźniak. Umowę o dofinansowanie projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisał z nim Wojciech Chojnowski, wójt gminy Babiak.

Projekt, polegający na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej wart jest ponad 1,2 mln zł, z czego wsparcie z WRPO 2014+ wyniesie niemal 856,5 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Babiak, podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, także poprawa bezpieczeństwa i sprawności systemu oczyszczania ścieków i wzmocnienie potencjału w zakresie dostaw wody pitnej w gminie. To ważne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska, która przedmiotem naszego zainteresowania i troski Komisji Europejskiej – stwierdził Marek Woźniak.

Na podstawie www.umww.pl, www.umww.pl i informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama